Як змінюється суспільство Нової України?


Загальнонаціональне опитування громадської думки було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та  Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 жовтня 2015 року.  Опитування проводилося в 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим та тих територій Луганської та Донецької областей, які не  контролюються Україною. Загалом було опитано 2040 респондентів за квотною вибіркою, репрезентативною за такими параметрами, як стать, вік, регіон та тип населеного пункту.  Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансову підтримку проекту  надав Міжнародний фонд «Відродження».

В опитуванні респондентам пропонувалося оцінити зміни, що сталися  за останні два роки  з громадянами України, та зміни, які відбулися  безпосередньо з самими респондентами.
 

Чи зросла соціальна активність людей?

 

 • На думку половини населення, за останні два роки  зросла готовність громадян України  до захисту своїх прав, свобод та гідності (лише 9% вважає, що ця готовність зменшилася, а, на думку 30%, вона залишилася без змін).
 • Так само  половина населення вбачає зрослу готовність громадян об’єднуватися у громадські організації та ініціативи (8% вважає, що така готовність зменшилася і 27% – залишилася без змін).
 • 57% населення бачать дедалі більшу готовність населення  безоплатно приділяти свій  час  суспільно корисним  справам (8% зазначають зменшення і 24% – відсутність змін).
 • 60% населення  зауважують зростання готовності громадян України до пожертвування особистих коштів на корисні справи (8% – зменшення, 23% – відсутність змін).
 • 41% населення бачать більшу зосередженість людей на громадській діяльності (8%  думають, що вона стала меншою, і 34% – залишилася без змін).
 • 43% населення певні, що зросла готовність громадян до активної участі в політиці (10% – зменшилася, 32% – залишилася без змін).
 • 44% населення побачили зрослу готовність громадян до участі у контролі за діяльністю влади (10% вважають, що така готовність зменшилася, і 31% – залишилася без змін).
 • 39% населення вважають, що за два останніх роки  громадяни беруть більшу участь у місцевих справах громади (9% думають, що така активність зменшилася, 37% – залишилася без змін).
 • 56% населення певні, що за останні два роки зросла готовність громадян до участі у масових акціях протесту чи підтримки (12% бачать зменшення такої готовності і 23% – відсутність змін).
 • Проте реальні зміни у  готовності населення  брати участь у різних формах громадської активності виявилися істотно скромнішими.  За самооцінками, істотно зросли лише власна готовність до захисту власних прав, свобод та гідності  (це зазначили 33% опитаних громадян)  та готовність до пожертвування особистих коштів на корисні справи (41%).
 • Дещо зросла готовність громадян до власного безоплатного волонтерства (22% вважають, що підвищилася, а 12% – що, навпаки, зменшилася); до їхнього  об’єднання у громадські організації (18% – що зросла, 12% – що зменшилася); до їхньої участі у місцевих справах громади (20% – що зросла, 12% – що зменшилася).
 • За оцінками населення, не відбулося змін у їхній безпосередній готовності  до участі у масових акціях протесту чи підтримки (20% зазначили зростання своїх готовності, а 18% – навпаки, зниження); у готовності до власної участі у контролі за діяльністю влади (16%  зазначили зростання, 14% – зменшення),  загалом у зосередженні на громадській діяльності (13% зазначили зростання, 15% – зниження).
 • А от реальна готовність громадян до активної участі у політиці (балотуватися на виборах, агітувати за партії та кандидатів тощо) навіть знизилася (зниження власної готовності займатися політикою зазначили 19% населення, а  зростання – 12%).
 • За останні  роки незначно зріс відсоток населення, які приділяють свій час безоплатній волонтерській діяльності (10% у 2012 році і 13% у 2015 році). Проте значно  збільшився час, який волонтери присвячують громадській діяльності: у 2012 році лише 6% волонтерів щотижнево витрачали кілька годин на волонтерську діяльність, у 2015 році – 28% (причому 6% – щоденно).    
 • У 2012 році віддавали  гроші  на різні благодійні цілі  23% українців, у 2014 році  – 41%, у 2015 р.  – 47%. 

 

Чи зросла взаємна довіра людей та толерантність?

 

 • Оцінки населенням зростання толерантності значно нижчі, ніж  соціальної активності – як щодо суспільства, так і стосовно себе.  Дещо підвищилася, на думку населення, терпимість  громадян України до  чужої, інакшої думки (25% зазначили це щодо суспільства загалом і 25% – щодо себе; протилежну точку зору висловили, відповідно, 15% і 9%).
 • Дещо зросла за останні два роки симпатія громадян до представників інших регіонів України (це зазначили 23% стосовно суспільства загалом і 18% щодо себе, протилежну думку мають, відповідно, 17% і 13%).
 • Фактично не відбулося змін у готовності людей до взаємної довіри.  Стосовно суспільства 25% населення вважають, що взаємна довіра людей зросла, 24% – що знизилася. Щодо особистої довіри до людей, 20% зазначили зростання, 18% – зменшення. 

 

Чи готове суспільство до соціально-економічної мобільності?

 

 • Економічна активність та соціальна мобільність громадян залишається низькою, надто щодо особистої  готовності людей до змін.
 • 33% населення вважають, що за останні два роки зросла готовність громадян України до зміни місця проживання, проте лише 7% населення зазначили власну готовність до такої зміни.
 • 24% населення вважають, що у суспільстві зросла готовність людей до переходу на іншу роботу, проте лише 7% відзначили особисту здатність на такі зміни.
 • Дещо краща ситуація з готовністю громадян до отримання нових знань, додаткової освіти: 20% населення вважають, що ця готовність зросла у суспільстві, а 14% зазначають власну готовність.
 • А от з готовністю до відкриття  своєї справи ситуацію можна вважати критичною: лише 9% населення бачать зростання такої готовності  у інших громадян і лише 4% – у себе. 
 • 22% населення  вбачає зростання зосередженості громадян України на власному розвитку, кар’єрі, проте у себе це помітили 14%. А от все більша зосередженість громадян на домашніх справах, інтересах родини, є очевидною: щодо інших громадян це зафіксували 28% опитаних, а щодо себе – 33% (а от зниження зазначили лише 5% – і стосовно інших, і стосовно себе).

 

Чи зросла доброчесність суспільства?

 • Половина населення вважає, що у суспільстві не відбулося змін щодо готовності громадян до надання та отримання хабарів, 15% вважають, що така готовність зросла, 15% – що вона зменшилася. Проте стосовно себе 2% зазначили, що схильність до надання чи отримання хабарів у них зменшилася і лише 3% зазначили зростання (62% ніяких змін не побачили).
 • А от стосовно чесної сплати податків з усіх доходів лише 9% вважають, що у суспільстві така готовність зросла (12% – що вона стала ще меншою, 54% – залишилася без змін). Стосовно  себе все більшу готовність сплачувати усі податки відзначили 7%, а зменшення такої готовності – 5% (у 75% усе залишилося без змін).

 

Що очікують громадяни від держави і що може очікувати держава від громадян?

 

 • Від держави громадяни очікують насамперед (три головні пріоритети): соціального забезпечення – 39%, забезпечення справедливості та правосуддя  – 37%, захисту від зовнішньої агресії – 32%, безплатного медичного обслуговування – 30%, забезпечення робочим місцем – 29%, захисту фізичної безпеки, правопорядку – 20%, створення рівних правил  для всіх при мінімальному втручанні в економіку – 18%.
 • Заради держави та суспільного блага громадяни готові передовсім (три головні пріоритети): допомагати конкретним людям, що потребують допомоги (інвалідам, хворим, пораненим, сиротам, особам поважного віку тощо) – 27%, брати участь у заходах із благоустрою території – 23%, чесно сплачувати податки з усіх своїх доходів – 18%, допомагати армії  – 18%.  Не в пріоритетах громадян: підписувати петиції, звернення (5%), безоплатно брати участь в агітації, інформуванні громадськості, роз’яснювальній роботі (5%), організовувати інших людей на суспільно-корисну діяльність (6%), допомагати у роботі органам влади (6%), контролювати дії влади (8%).

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян України до захисту власних прав, свобод і гідності? І Ваша власна готовність?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

50.1

33.1

Залишилась без змін

29.9

52.9

Зменшилась

8.9

8.2

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

11.1

5.8

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до об’єднання в громадські організації та ініціативи? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

50.5

17.7

Залишилась без змін

26.9

61

Зменшилась

7.5

12.4

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

15.1

9

 

Чи зросла за останні два роки  зосередженість громадян на громадській діяльності? І ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

40.5

13

Залишилась без змін

34.4

63.5

Зменшилась

7.5

15

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

17.5

8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до активної участі в політиці (балотуватися на виборах, агітувати за партії чи кандидатів тощо)? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

43.2

11.9

Залишилась без змін

32.1

60.2

Зменшилась

10.4

18.5

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

14.3

9.4

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до участі в контролі за діяльністю влади? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

43.7

16.2

Залишилась без змін

31.8

60.9

Зменшилась

9.9

13.9

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

14.6

9

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до участі у місцевих справах  громади (на рівні міста, району, села, вулиці, будинку тощо)? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

39.3

20.2

Залишилась без змін

37.4

60.1

Зменшилась

8.9

12.2

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

14.4

7.6

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до участі в масових акціях (на знак протесту чи підтримки чогось)? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

56.2

19.5

Залишилась без змін

22.6

54.8

Зменшилась

11.6

17.5

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

9.6

8.3

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до пожертвування особистих коштів на корисні справи? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

59.8

41.1

Залишилась без змін

22.8

41.6

Зменшилась

8.4

11.7

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

9

5.6

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до безоплатного витрачання часу на суспільно корисні справи (волонтерства)? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

57.3

21.6

Залишилась без змін

24

58.5

Зменшилась

7.5

11.9

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

11.3

7.9

 

 

ЧИ ЗРОСЛА ВЗАЄМНА ДОВІРА ЛЮДЕЙ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ?

 

Чи зросла за останні два роки у суспільстві взаємна довіра до  людей? І Ваша власна? 

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

25.4

20.6

Залишилась без змін

40.6

56.1

Зменшилась

24.3

18.6

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

9.6

4.8

 

 

Чи зросла за останні два роки терпимість  людей  до чужої думки, якщо вона відрізняється від їхньої? І Ваша власна терпимість?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

27.3

24.6

Залишилась без змін

40.3

58.2

Зменшилась

15.2

9

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

17.1

8.2

 

Чи зросли за останні два роки симпатії людей до представників інших регіонів України? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

22.5

17.6

Залишилась без змін

44.2

62.2

Зменшилась

17

12.6

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

16.3

7.6

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до позитивного сприйняття  осіб  іншої національності? І Ваша власна? 

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

19.2

12.6

Залишилась без змін

54.6

71.8

Зменшилась

11.5

8.7

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

14.7

6.8

 

 

 

 

Чи готове суспільство до трудової мобільності? 

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до відкриття власної справи? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

8.9

4.4

Залишилась без змін

39.5

61.8

Зменшилась

24.5

20

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

27.1

13.7

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до переходу на іншу роботу? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

24

7.4

Залишилась без змін

40.9

67.4

Зменшилась

13.2

13.9

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

21.8

11.3

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до отримання нових знань, додаткової освіти? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

19.5

15.9

Залишилась без змін

44.1

60.8

Зменшилась

13

13.5

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

23.4

9.8

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до зміни місця проживання? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

32.5

6.5

Залишилась без змін

39.8

72

Зменшилась

8.4

13.1

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

19.3

8.4

 

Чи зросла за останні два роки зосередженість громадян  на професійному розвитку, кар’єрі? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

21.9

15.7

Залишилась без змін

47.9

61

Зменшилась

9.4

13.6

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

20.8

9.7

 

Чи зросла за останні два роки зосередженість громадян на  домашніх справах, інтересах родини? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

28.4

33.3

Залишилась без змін

53.2

57

Зменшилась

5.1

5.1

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

13.3

4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чи зросла доброчесність суспільства?

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до надання та отримання хабарів? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

14.6

3.1

Залишилась без змін

50.2

61.5

Зменшилась

15.4

21.8

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

19.8

13.7

 

Чи зросла за останні два роки готовність громадян до  чесної сплати податків з усіх своїх доходів? І Ваша власна?

 

Уявлення про суспільство

Уявлення про себе

Підвищилась

8.5

6.7

Залишилась без змін

54

74.8

Зменшилась

12.1

4.9

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

25.4

13.6

 

Чого Ви в першу чергу  очікуєте від держави? НЕ БІЛЬШЕ 3-Х ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

Створення рівних правил для всіх при мінімальному втручанні в економіку 

18.2

Захисту фізичної безпеки, правопорядку

20.3

Забезпечення справедливості та правосуддя.

37.2

Захисту від зовнішньої агресії

32.1

Забезпечення житлом

6.8

Безкоштовного медичного обслуговування

29.8

Безкоштовної освіти

9.5

Соціального забезпечення

38.7

Забезпечення робочим місцем

29

Неперешкоджання будь-якій законній діяльності особистості

8.1

Захисту суспільної моралі

4.3

Невтручання в приватне  життя людини 

4.6

Захисту свободи слова

6.1

Підтримки  розвитку культури

1.3

Нічого з переліченого

5.9

Інше

3.1

ВАЖКО СКАЗАТИ

1.7

 

 Що Ви особисто готові робити заради розвитку держави, суспільного блага? НЕ БІЛЬШЕ 3-Х ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

Безоплатно витрачати свій час на громадську діяльність

11.7

Допомагати у роботі органам влади

6.4

Допомагати конкретним людям, що потребують допомоги (інвалідам, хворим, пораненим, сиротам, особам похилого віку тощо)

27.1

Безоплатно брати участь в агітації, інформуванні громадськості, роз’яснювальній роботі

4.9

Жертвувати власні кошти на справу, яку вважаєте суспільно-корисною

9.7

Організовувати інших людей на суспільно-корисну діяльність

5.8

Брати участь в заходах з благоустрою території

23.4

Підписувати петиції, звернення (в т.ч. електронні)

4.9

Контролювати дії влади

8

Допомагати армії

18.3

Чесно сплачувати податки з усіх своїх доходів

18.4

Нічого з переліченого

17.3

Інше

0.7

ВАЖКО СКАЗАТИ

11.8