Судова реформа: опитування громадської думки, суддів, експертів


Судова реформа: громадська думка населення України, грудень-2014
Судова реформа: думка суддів, грудень-2014, січень-2015
Судова реформа: думка експертів

Судова реформа: громадська думка населення України, грудень-2014

Опитування населення було проведено Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 24 грудня 2014 року. Опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Опитування проведено на замовлення Центру політико-правових реформ у рамках проекту «Подолання неформальних практик в судовій системі», фінансованого програмою МАТРА Посольства Королівства Нідерландів,  та  програми «Спідометр конституційної та судової реформ», фінансованої Європейським Союзом.

 

 • Необхідність  проведення  судової реформи  в Україні  підтримує більшість  українських громадян, причому  46%  вважають, що ця реформа є одним з найбільш нагальних  завдань і має розпочинатися якнайшвидше. Ще 34%  також відзначають    потребу реформувати судову систему, але завважують, що  наразі є більш актуальні завдання і  з судовою реформою можна дещо почекати.  Лише 1,5% українців  не бачать особливої потреби  в реформі правосуддя в Україні.
 • Часткові й обережні зміни судової системи  як шлях її реформування підтримують лише 8% українців, а  у непотрібності  будь-яких змін взагалі впевнені  лише 1%. Переважна частина суспільства  вважає, що судова система в рамках реформи повинна зазнати серйозних змін. При цьому 46% вважають, що такі заходи  мають носити радикальний характер і  означати докорінні зміни практично всього у нинішній системі судочинства, а ще 34% вважають, що зміни мають бути  істотними, але  наголошують – абсолютно все міняти не можна.
 • Українські суди як соціальна інституція і надалі мають негативний баланс довіри-недовіри  у суспільстві (-71%). Так, в той час як довіряють судам 9%, недовіру їм виказують 81% українців. Якщо порівняти  з 2013 р., рівень довіри до судів  в українському суспільстві  знизився (від 19% до 9%), а недовіри, навпаки, зріс (від 71% до 81%).
 • Абсолютна більшість населення  зазначає, що в українських судах  мають місце такі негативні явища, як корупція  (94%), залежність суддів від політиків (80,5%) і від олігархів (80%), ухвалення замовних рішень (77%), кругова порука в системі правосуддя (73%),  низький рівень моральності більшості суддів (66%), незрозумілість і закритість судових процесів для пересічної людини (52%), складність і заплутаність  судової системи (50,5%).
 • Основним чинником, що негативно  впливає на рівень довіри  до судів в Україні,  більшість населення вважає поширеність корупції в судах (74%). Інші  чинники називалися значно рідше.
 • Найбільш поширеною пропозицією щодо змін у судовій системі  стала ідея звільнення частини суддівського корпусу після проведення розслідувань – це підтримують 40% населення. Згадувалися й такі пропозиції, як запровадження майнової відповідальності  суддів за незаконні рішення (31%), позбавлення суддів недоторканості та привілеїв (30%).
 • Призначення суддів має бути у компетенції спеціально створеного для цього органу, який був би незалежним від законодавчої та виконавчої влади і членами якого були би судді і представники громадськості – таку думку поділяють  43% українців. На другому місці – перетворення  суддівської посади на виборну  й обрання суддів громадянами на виборах (28%). Призначення суддів  Президентом, Верховною Радою чи Верховним Судом підтримується однаково  незначною часткою українського суспільства (4-5%).
 • Ідея призначення суддів  на посаду пожиттєво в українському суспільстві  підтримки не знаходить – за це виступають лише  2%  населення.  Натомість  громадяни вважають, що суддів треба  призначати на  термін  до 5 років (41%) або на термін до одного року, а згодом,  в разі відсутності порушень і нарікань – до досягнення пенсійного віку (30%).
 • Найбільш ефективними методами громадського  контролю за судами, на думку населення, є  подання скарг на суддів до дисциплінарних органів (37%),  оприлюднення інформації про поведінку, статки суддів та членів їхніх родин у ЗМІ (35%), звернення до правоохоронних органів  щодо скоєних суддями злочинів (31%) та  вибори суддів  і можливість їх відкликання з посад  виборцями (30%). 

 

Результати опитування

 

 1.  Як Ви вважаєте, наскільки актуальним зараз є проведення судової реформи?

 

1 – Вважаю це одним з найнагальніших завдань

45,7

2 – Реформу треба проводити, але зараз є більш актуальні завдання 

34,3

3 – Вважаю, що зараз реформа не на часі, її можна й відкласти 

11,0

4 – Вважаю, що насправді особливої потреби в реформі правосуддя в Україні немає взагалі

1,5

5 – Важко сказати

7,4

 

 1.  Якщо судова реформа буде проводитися, наскільки серйозними мають бути зміни?     

1 – Потрібні радикальні зміни – міняти треба фактично все

46,3

2 – Потрібні серйозні зміни, але  геть усе міняти не можна

34,4

3 – Потрібні часткові обережні зміни

7,9

4 – Фактично істотних змін система судочинства взагалі не потребує, можливо, щось десь треба покращити

1,3

 1. – Важко сказати

10,0

 

 1. Зараз я називатиму окремі соціальні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте?

 

Зовсім не довіряю

Переважно не довіряю

Переважно  довіряю

Цілком довіряю

Важко сказати

 1. Президентові України

23,3

21,0

39,7

9,7

6,2

 1. Верховній Раді України

26,5

30,4

28,7

2,4

12,0

 1. Уряду України

28,0

26,2

31,9

3,9

9,9

 1. Збройним Силам України

18,0

15,4

40,0

17,9

8,7

 1. Міліції

35,1

39,1

15,3

1,1

9,6

 1. Службі безпеки України

27,3

33,7

22,7

2,0

14,4

 1. Місцевій владі

21,8

30,0

33,1

3,9

11,3

 1. Судам

44,1

36,5

8,7

0,7

10,1

 1. Конституційному Суду України

35,7

31,9

11,0

1,1

20,3

 1. Прокуратурі

41,0

34,2

10,1

0,9

13,8

 1. Церкві

9,2

9,9

41,3

23,2

16,3

 1. Засобам масової інформації України

15,3

23,9

46,7

5,1

9,0

 1. Засобам масової інформації Росії

56,3

23,2

6,6

1,2

12,8

 1. Громадським організаціям

13,9

20,9

39,6

4,0

21,5

 1. Політичним партіям

31,6

39,3

14,2

0,8

14,1

 1. Банкам

45,6

34,7

8,3

1,1

10,3

4.1 Як Ви вважаєте, що з переліченого існує в українській системі правосуддя?

4.2 А що з переліченого найбільш негативно впливає на рівень довіри до суду в Україні?

 

 

4.1 Чи існує?

4.2 Найбільш негативно впливає

Поширеність корупції серед суддів

93,9

74,0

Залежність суддів від політиків

80,5

33,2

Залежність суддів від олігархів

80,1

35,0

Ухвалення замовних рішень

77,1

30,5

Низький рівень професійних знань більшості суддів

48,4

8,9

Низький рівень моральності більшості суддів

66,2

23,4

Погана вмотивованість і незрозумілість судових рішень

43,7

4,0

Кругова порука в системі правосуддя

72,7

26,4

Незрозумілість і закритість судових процесів для пересічної людини

51,9

6,2

Небажання суддів йти на діалог із громадськістю

43,5

5,6

Складність і заплутаність судової системи

50,5

6,7

Брак інформації у ЗМІ про позитивну діяльність судів

34,7

1,8

Погана якість законів, які змушені застосовувати суди

39,8

6,0

Важко відповісти

2,7

2,9

 

5. Які пропозиції щодо судової системи Ви би підтримали передусім?

 


Повністю звільнити весь суддівський корпус (біля 9 тис. суддів)

19,3

Звільнити частину суддів, після розслідувань

40,2

Запровадити безстрокове призначення суддів

3,0

Запровадити призначення суддів незалежним від влади органом, членами якого є судді і представники громадськості

15,4

Запровадити обрання суддів громадянами на виборах

19,4

Запровадити провокації хабарів для перевірки доброчесності суддів

21,1

Запровадити конкурсний відбір кандидатів на всі суддівські посади

20,9

Запровадити перевірку суддів на детекторі брехні

25,0

Підвищити зарплату суддям і працівникам судів, щоб ті не брали хабарів

4,3

Підвищити мінімальний вік для судді (зараз він 25 років)

5,2

Підвищити пенсійний вік для перебування судді на посаді (зараз він 65 років)

0,9

Запровадити звільнення суддів як професійно непридатних за певну кількість скасованих судових рішень

22,3

Запровадити майнову відповідальність суддів за незаконні рішення

31,0

Позбавити суддів недоторканості і привілеїв

30,4

Не підтримую жодну із названих пропозицій

1,5

Важко відповісти 

5,3

 

6. Хто, на Вашу думку, мав би призначати суддів?

Громадяни на виборах

28,0

Президент

4,1

Верховна Рада

4,3

Верховний Суд

4,6

Спеціально створений для цього незалежний від законодавчої і виконавчої влади орган, членами якого є судді і представники громадськості

43,4

Важко  відповісти

15,6

 

7. На який термін, на Вашу думку, потрібно призначати суддів?

На строк до 5 років

40,7

На строк від 5 до 10 років

11,2

Спочатку на короткий строк (до одного року), а потім за відсутності негідних вчинків – до досягнення пенсійного віку

29,8

До досягнення пенсійного віку, якщо суддя не вчиняє негідних вчинків

4,3

Довічно, якщо суддя не вчиняє негідних вчинків

1,8

Важко відповісти

12,2

 

8. Як, на Вашу думку, громадськість може найбільш ефективно контролювати суди? 

Через подання скарг на суддів до дисциплінарних органів

36,6

Через подання заяв у правоохоронні органи про вчиненні суддями злочинів

30,8

Через збір та оприлюднення у ЗМІ інформації про поведінку суддів, їхні статки, бізнес членів сімʼї

34,7

Через вибори і відкликання виборцями суддів

30,2

Через участь представників громадськості в кваліфікаційних і дисциплінарних органах

25,5

Через участь у соціологічних опитуваннях щодо якості діяльності судів

11,8

Через участь у здійсненні правосуддя у ролі народних засідателів чи присяжних

26,1

За допомогою мітингів і протестів

4,1

Через створення громадських рад при судах

15,5

Інше

1,1

Важко  відповісти

10,7

 

 

Динаміка довіри до судів

 

Зараз я називатиму окремі соціальні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте?

Суди

 

Травень, 2013

Грудень, 2013

Грудень, 2014

Зовсім не довіряю

44,9

39,9

44,1

Переважно  не довіряю

27,4

31,4

36,5

Переважно  довіряю

13,2

16,9

8,7

Цілком довіряю

2,7

2,1

0,7

Важко сказати

11,9

9,6

10,1

 

Зараз я називатиму окремі соціальні інституції. Якою мірою Ви їм довіряєте?

Конституційний Суд України

 

Травень, 2013

Грудень, 2013

Грудень, 2014

Зовсім не довіряю

36,6

34,9

35,7

Переважно  не довіряю

22,5

27,6

31,9

Переважно  довіряю

17,0

19,2

11,0

Цілком довіряю

4,0

2,9

1,1

Важко сказати

20,0

15,4

20,3

 

Судова реформа: думка суддів, грудень-2014, січень-2015

Опитування представників судової гілки влади було проведено у період з 8 грудня 2014 р. по 27 січня 2015 р. Опитано було 1066 суддів та 26 співробітників Апеляційного суду.

Загалом участь в опитуванні взяли судді Волинської, Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської, Дніпропетровської, Львівської, Сумської областей та міста Києва. Дослідження охоплює представників Апеляційних, Господарських, Окружних адміністративних, Апеляційних адміністративних судів.

  Опитування проведено на замовлення Центру політико-правових реформ в рамках проекту «Подолання неформальних практик в судовій системі», фінансованого програмою МАТРА Посольства Королівства Нідерландів, та програми «Спідометр конституційної та судової реформ», фінансованої Європейським Союзом.

 •  Лише 12% опитаних суддів та працівників апаратів судів вважають, що проведення судової реформи в Україні є одним з найбільш нагальних завдань на сьогодні. Більшість респондентів (51%) вважають, що цю реформу проводити потрібно, але, на їхню думку, наразі існують більш актуальні завдання. Ще 16% опитаних суддів вважають, що реформа не на часі і її можна відтермінувати, а от 19% вважають, що особливої потреби проводити судову реформу немає взагалі.
 • Щодо серйозності змін, яких має зазнати судова система під час реформи, то відносна більшість опитаних виступає за проведення часткових та обережних змін (39%). На другому місці – сценарій реалізації серйозних змін, але без того, аби змінювати всю систему (30%). Поряд з цим майже чверть опитаних представників судового корпусу та апарату вважають, що практично жодних змін до судової системи вносити не потрібно, можливо, треба щось точково покращити.
 • У реальній незалежності системи правосуддя в Україні впевнені лише 9,5% представників суддівського корпусу. Більшість респондентів (52,5%) визнає, що іноді випадки впливу на суддів трапляються. Про те, що такі ситуації впливу на суддів є частими, говорить 20%, а ще 17% визнають, що фактично вся судова система є залежною.
 • Найбільший вплив на суддів з метою ухвалення ними потрібного рішення, на думку самих представників судів, мають, з одного боку, журналісти та громадськість (50%), а з іншого – політики (не посадовці), вплив яких відзначають 48% респондентів. Відтак, ці результати показують, що навіть в умовах нинішньої судової системи, тиск та впливовість неполітичних й неурядових акторів є не менш дієвими, аніж неформальний політичний вплив.
 •  Найбільш поширеним та дієвими способом впливу на суддю під час розгляду справи більшість суддів називають можливість притягнення судді до відповідальності (58%). На другому місці опинився спосіб публічного тиску на суддю шляхом влаштування мітингів та протестів під судом (46%). Інші способи вплинути на суддю називалися респондентами значно рідше: прохання впливових людей – 22%, підкуп – 10,5%, прохання керівництва суду – 8%. Причому такі оцінки дієвості різних методів впливу судді та представники апарату робили на основі власного досвіду (43%) або досвіду знайомих (38%).
 • Після зміни влади в України механізми впливу на суддів залишилися ті самі, що й раніше – змінилися лише люди, які їх використовують. З цією позицією згодні 46% респондентів. Ще 29% говорять про те, що таких механізмів стало ще більше, аніж до зміни влади, і тільки 14% вважають, що каналів тиску на суддів поменшало.
 • Більшість опитаних представників судів і суддів достатньо високо оцінюють стійкість суддів під час розгляду справ. Так, 51% опитаних вважають, що судді здебільшого стійкі, аби не піддаватися впливам та спокусам, а ще 23% зазначають, що майже всі судді стійкі та принципові.
 • Питання про те, чи є в українських судах хабарництво, судді залишили без відповіді – 51% не змогли сформулювати відповідь, ще 4% – відмовились відповідати. При цьому, 41% респондентів робили свій висновок щодо хабарництва як власне припущення.
 • Судді майже ніколи не йдуть на порушення вимог процесуального права – таку позицію обрали 49% опитаних. На те, що суддя може вдаватися до таких порушень іноді, в окремих випадках, вказують ще 27%. Якщо судді і порушують норми процесуального права, то це відбувається через нераціональність українських законів – вважають 67% респондентів. Незнання суддями закону як причина вчинення порушення називалася 9%, а от бажання суддів спростити собі життя шляхом відхилення від норм права згадують тільки 5,5%.
 •  Питання про об’єктивність добору кандидатів для призначення на посаду судді вперше, так само як і питання про незаангажованість відбору суддів для переведення до судів вищого рівня фактично лишилися без відповіді. Так, і в першому, і в другому випадках 40% респондентів не змогли чітко дати відповідь, ще 3–4% взагалі відмовилися відповідати. Логічно, що і на запитання про причини необ’єктивного добору кандидатів на їхні перші посади в судах відповіді не було у 36,5%, до яких можна додати 10%, що не схотіли відповідати.
 • Ідея люстрації не знаходить підтримки у середовищі суддів та працівників апарату – 67% вважають, що люстрація в принципі не потрібна, і необхідно натомість створити для суддів нормальні умови. Серед тих, хто висловився все-таки за деякі способи очищення суддівського корпусу, найбільше (18%) підтримали люстрацію через перевірку суддів Тимчасовою спеціальною комісією з подальшим розглядом висновку у Вищій раді юстиції (відповідно до ЗУ «Про відновлення довіри до судової влади»).
 •  Основною проблемою, що її має подолати судова реформа в першу чергу, 72,5% суддів і працівників судів називають вплив Президента і Верховної Ради на суди. Проблемою №2 47% респондентів вважають обтяжливість судового процесу для сторін, під чим розуміють тяганину,  дорожнечу та надмірну формалізованість процесу).

 

Результати опитування

1. Як Ви вважаєте, наскільки актуальним зараз є проведення судової реформи?

 

%

1 – Вважаю це одним з найнагальніших завдань

12,4

2 – Реформу треба проводити, але зараз є більш актуальні завдання

50,6

3 – Вважаю, що зараз реформа не на часі, її можна й відкласти

15,8

4 – Вважаю, що насправді особливої потреби в реформі правосуддя в      Україні немає взагалі

18,6

5 – Важко сказати

2,2

Не відповіли

0,4

 

2. Якщо Ви вважаєте, що судова реформа потрібна, наскільки серозними мають бути зміни?

 

%

1 – Потрібні радикальні зміни – міняти треба фактично все

1,5

2 – Потрібні серйозні зміни, але геть усе міняти не можна

30,3

3 – Потрібні часткові обережні зміни

39,1

4 – Фактично істотних змін система судочинства взагалі не потребує, можливо, щось десь треба покращити

24,0

5 – Важко сказати

2,0

Не відповіли

3,1

 

3. Як Ви вважаєте, чи є система правосуддя в Україні насправді незалежною?

 

%

1 – Так, система правосуддя справді незалежна

9,5

2 – Іноді трапляються ситуації впливу на суддів

52,5

3 – Ситуації впливу на суддів трапляються досить часто

20,2

4 – Фактично вся судова система є залежною

16,7

Не відповіли

1,1

 

4. Якщо Ви вважаєте, що система правосуддя в Україні не повністю незалежна, то хто здійснює найбільший вплив на суддів з метою забезпечити ухвалення потрібного рішення? (можна вказати декілька відповідей)

 

%

1 – Голова суду

6,2

2 – Прокурори

8,2

3 – Місцеві чиновники

14,2

4 – Посадовці з Адміністрації Президента

22,6

5 – Посадовці з уряду

27,5

6 – Політики (не посадовці)

48,4

7 – Сторони у справі

15,2

8 – Олігархи, люди з бізнесу

17,9

9 – Люди із злочинного світу

3,5

10 – Громадськість, журналісти

49,9

11 – Інше

8,4

 

4-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

%

1 – Знаю це з особистої практики

47,7

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

31,0

3 – Знаю про це зі ЗМІ

28,9

4 – Це моє припущення

16,4

 

5. Як Ви вважаєте, що з переліченого є найбільш поширеним і одночасно найдієвішим способом впливу на суддю при розгляді справи? (можна вказати декілька відповідей)

 

%

1 – Дружні відносини з тими, для кого ця справа важлива

6,4

2 – Підкуп

10,5

3 – Шантажування компрометуючою інформацією

6,6

4 – Мітинги під судом

45,9

5 – Можливість притягнути суддю до відповідальності

57,7

6 – Прохання впливових людей

22,2

7 – Прохання безпосереднього керівництва суду

8,3

8 – Внутрішня самоцензура (намагання бути в тренді політичної влади)

6,1

9 – Інше

7,3

 

5-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

%

1 – Знаю це з особистої практики

43,3

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

37,8

3 – Знаю про це зі ЗМІ

23,3

4 – Це моє припущення

21,6

 

6. Як Ви вважаєте, чи змінилися механізми впливу на суддів після зміни влади?

 

%

1 – Механізми залишилися ті самі, змінилися лише люди, які їх використовують

46,1

2 – Механізмів впливу стало більше

29,3

3 – Механізмів стало менше

13,7

4 – Інше

3,3

Не відповіли

7,6

 

6-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

%

1 – Знаю це з особистої практики

45,7

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

33,5

3 – Знаю про це зі ЗМІ

25,8

4 – Це моє припущення

24,3

 

7. Як Ви вважаєте, як на практиці відбувається розподіл справ у суді:

 

%

1 – Розподіл здійснює комп’ютер

88,6

2 – Розподіл відбувається в ручному режимі

0,4

3 – Розподіл здійснює комп’ютер, але інколи в роботу комп’ютера втручаються, аби справа потрапила до потрібного судді

8,7

4 – Інше

0,5

Не відповіли

1,8

 

7-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

%

1 – Знаю це з особистої практики

81,6

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

10,0

3 – Знаю про це зі ЗМІ

1,4

4 – Це моє припущення

12,8

 

8. Як Ви вважаєте, наскільки судді в Україні можуть стійко не піддаватися впливам і спокусам при розгляді справ:

 

%

1 – Майже всі судді стійкі і принципові

23,3

2 – Судді здебільшого стійкі

51,4

3 – Переважно судді нестійкі

2,2

4 – Майже всі судді безпринципні і нестійкі

0,2

5 – Кожен суддя у певних випадках може бути стійким, а в деяких – піддається впливам

20,2

6 – Інше

2,1

Не відповіли

0,6

 

8-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

Кількість згадок

%

1 – Знаю це з особистої практики

840

76,9

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

329

30,1

3 – Знаю про це зі ЗМІ

66

6,0

4 – Це моє припущення

196

17,9

 

9. Наскільки, на Вашу думку, поширеними є факти хабарництва в суді?

 

%

1 – Так, у більшості випадків рішення ухвалюються за гроші

0,2

2 – Досить часто судові рішення ухвалюються за гроші

2,7

3 – Інколи таке трапляється

26,0

4 – Судові рішення за гроші бувають лише у виняткових випадках

16,0

5 – Важко сказати

50,8

Не відповіли

4,3

 

9-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

%

1 – Знаю це з особистої практики

21,1

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

17,9

3 – Знаю про це зі ЗМІ

22,1

4 – це моє припущення

40,8

 

10. Наскільки часто судді при розгляді справ йдуть на порушення вимог процесуального права:

 

%

1 – Постійно

0,0

2 – Часто

2,2

3 – Іноді

26,9

4 – Майже ніколи

48,6

5 – Важко сказати

17,9

Не відповіли

4,3

 

10-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

%

1 – Знаю це з особистої практики

63,9

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

21,6

3 – Знаю про це зі ЗМІ

6,0

4 – Це моє припущення

24,0

 

11. Що, на Вашу думку, є основною причиною порушення суддями вимог процесуального закону:

 

%

1 – Нераціональність закону

67,0

2 – Бажання суддів спростити собі життя

5,5

3 – Незнання суддями закону

9,3

4 – Інше

12,0

Не відповіли

6,1

 

11-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

%

1 – Знаю це з особистої практики

70,5

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

21,2

3 – Знаю про це зі ЗМІ

4,9

4 – Це моє припущення

16,9

 

12. Чи об’єктивно відбувався останнім часом добір для призначення на посаду судді вперше:

 

%

1 – Майже завжди цілком обʼєктивно

11,3

2 – У більшості випадків об’єктивно

23,3

3 – У більшості випадків не об’єктивно

14,2

4 – Майже завжди не обʼєктивно

7,1

5 – Важко сказати

40,3

Не відповіли

3,8

 

12-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

%

1 – Знаю це з особистої практики

23,1

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

32,7

3 – Знаю про це зі ЗМІ

9,7

4 – Це моє припущення

37,6

 

13.Чи об’єктивно відбувався останнім часом добір для переведення суддів до судів вищого рівня:

 

%

1 – Майже завжди цілком обʼєктивно

9,8

2 – У більшості випадків об’єктивно

23,1

3 – У більшості випадків необ’єктивно

15,9

4 – Майже завжди необʼєктивно

7,5

5 – Важко сказати

40,4

Не відповіли

3,3

 

13-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

%

1 – Знаю це з особистої практики

26,4

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

31,8

3 – Знаю про це зі ЗМІ

5,2

4 – Це моє припущення

39,1

 

14. Якщо добір суддів вперше відбувався необ’єктивно, то, як Ви думаєте, чому?

 

%

1 – Підкуп членів кваліфікаційної комісії

5,9

2 – Протегування членами комісії конкретних осіб

31,8

3 – Погана якість тестів

9,3

4 – Низький професійний рівень членів комісії

1,7

5 – Інше

4,7

6 – Важко сказати

36,5

Не відповіли

10,1

 

14-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

%

1 – Знаю це з особистої практики

10,0

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

30,1

3 – Знаю про це зі ЗМІ

8,7

4 – Це моє припущення

43,6

 

15. Який спосіб люстрації суддів Ви підтримуєте? (можна вказати декілька відповідей):

 

%

1 – Через перевірку суддів Тимчасовою спеціальною комісією щодо перевірки суддів з подальшим розглядом її висновку у Вищій раді юстиції (Закон «Про відновлення довіри до судової влади»)

17,9

2 – Через механізми автоматичного звільнення судді за те, що приймав певні рішення (Закон «Про очищення влади»)

3,8

3 – Звільнення за наслідками перевірки майнових декларацій суддів (Закон «Про очищення влади»)

14,5

4 – Через запровадження кваліфікаційної атестації та звільнення за її результатами

7,1

5 – Через заснування нової судової системи змінами до Конституції і новий добір на всі посади суддів

2,3

6 – Добровільна люстрація – через подання суддями заяв про звільнення

10,8

7 – Не підтримую люстрацію взагалі, потрібно створити для суддів нормальні умови

66,9

8 – Інше

4,5

 

16. Які три проблеми має подолати в першу чергу судова реформа? (можна вказати до трьох відповідей):

 

%

1 – Вплив інших гілок влади – Президента і Верховної Ради – на суддів

72,5

2 – Багатоланковість судової системи

25,2

3 – Корупція в судах

14,7

4 – Вплив прокуратури і служби безпеки на суддів

20,2

5 – Корпоративізм суддів

2,8

6 – Незалученість представників громадськості до процедур формування суддівського корпусу

4,7

7 – Відсутність повноцінного суду присяжних

5,9

8 – Обтяжливість судового процесу для сторін (судова тяганина, різна практика, дорожнеча, надмірна формалізованість тощо)

46,6

9 – Інше

7,8

10 – Важко сказати

7,0

 

Судова реформа: думка експертів

Опитування було проведено Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» у період з 8 по 26 грудня 2014 р. В опитуванні взяли участь 27 експертів (адвокати, правозахисники, громадські діячі, юристи, які не є адвокатами або суддями).

Опитування проведено на замовлення Центру політико-правових реформ в рамках проекту «Подолання неформальних практик в судовій системі», фінансованого програмою МАТРА Посольства Королівства Нідерландів, та програми «Спідометр конституційної та судової реформ», фінансованої Європейським Союзом.

 

 • Проведення судової реформи є одним з найбільш нагальних та актуальних завдань на сьогодні – так вважає абсолютна більшість опитаних експертів. Жоден із опитаних адвокатів, правозахисників та юристів не поділяє думку, що реформу судочинства можна відкласти або що вона непотрібна взагалі. При цьому більшість експертів погоджується з тим, що судова система повинна зазнати серйозних змін, аж до радикальних нововведень, які змінили б практично всю існуючу систему.
 • У незаангажованість та незалежність системи правосуддя в Україні опитані експерти не вірять і вважають, що фактично вся судова система в Україні є залежною – повністю чи частково, у вигляді частих випадків впливу на суддів. Жоден з опитаних експертів не зміг назвати українську систему правосуддя справді незалежною та незаангажованою.
 • Найбільший вплив на суддів з метою забезпечити ухвалення потрібного рішення здійснюють голови судів. Далі за інтенсивністю тиску на суддів експерти називають олігархів і людей з бізнесу, місцевих чиновників, прокурорів, посадовців з уряду та сторін у конкретних справах. Причому такі висновки експерти роблять на основі або власного досвіду, або досвіду своїх знайомих.
 • Найбільш поширеними та найбільш дієвими способами вплинути на суддю під час розгляду справи є: прохання безпосереднього керівництва суду, підкуп судді та прохання впливових людей. З випадками використання саме таких механізмів впливу на суддів особисто стикалася абсолютна більшість експертів. При цьому, як виявилося, зміна влади в Україні у 2014 р. не призвела до зміни способи впливу на суддів – механізми лишилися ті самі, змінилися тільки люди, що їх використовують.
 • Експерти не можуть назвати розподіл справ у судах чесним і зазначають, що на практиці це справді відбувається за допомогою комп’ютера, але інколи у процес втручаються, аби справа потрапила до конкретного судді.
 • Щодо ступеня стійкості суддів відносно зовнішнього впливу при розгляді справ думки експертів розділилися. Так, частина респондентів вважає, що судді переважно нестійкі до впливів і спокус під час розгляду справ, інша частина думає, що кожен суддя у певних випадках може бути стійким, а в іншій ситуації – навпаки може піддатися впливу.
 • Хабарництво є звичною практикою в українських судах. Зокрема, більшість експертів вказує на поширеність практики ухвалення судових рішень за гроші.
 • Більшість експертів вказує і на часті порушення суддями вимог процесуального права під час розгляду справ у судах, і причиною цих порушень вважає бажання суддів спростити собі життя.
 • Добір кандидатів для першого їх призначення на посаду судді відбувається переважно необ’єктивно (13 експертів). Основними причинами цього є протегування членами комісії конкретних осіб, а також підкуп членів кваліфікаційної комісії.
 • Оцінка об’єктивності добору суддів для переходу до судів вищих інстанцій також негативна – експерти вважають, що цей процес так само відбувається заангажовано і нечесно.
 • Провести люстрацію суддівського корпусу можна шляхом розбудови нової судової системи через зміни до Конституції і добір нових кандидатів на усі посади суддів. Другим за поширеністю механізмом виявився варіант звільняти суддів на основі перевірки майнових декларацій, що передбачено нещодавно ухваленим законом про люстрацію. Окрім цього, частина експертів підтримує люстрацію на основі ЗУ «Про відновлення довіри до судової влади», а також шляхом автоматичного звільнення судді за ухвалення певних рішень (на основі ЗУ «Про очищення влади»).
 • Найбільш нагальними проблемами, які має подолати судова реформа, фахівці називають корупцію в українських судах, а також вплив інших гілок та органів влади.

 

Результати опитування

 1. Як Ви вважаєте, наскільки актуальним зараз є проведення судової реформи?

 

Експертів

1 – Вважаю це одним з найнагальніших завдань

24

2 – Реформу треба проводити, але зараз є більш актуальні завдання

2

3 – Вважаю, що зараз реформа не на часі, її можна й відкласти

 

4 – Вважаю, що насправді особливої потреби в реформі правосуддя в Україні немає взагалі

 

5 – Важко сказати

1

 

 1. Якщо Ви вважаєте, що судова реформа потрібна, наскільки серозними мають бути зміни?

 

Експертів

1 – Потрібні радикальні зміни – міняти треба фактично все

7

2 – Потрібні серйозні зміни, але геть усе міняти не можна

16

3 – Потрібні часткові обережні зміни

3

4 – Фактично істотних змін система судочинства взагалі не потребує, можливо, щось десь треба покращити

 

5 – Важко сказати

1

 

 1. Як Ви вважаєте, чи є система правосуддя в Україні насправді незалежною?

 

Експертів

1 – Так, система правосуддя справді незалежна

 

2 – Іноді трапляються ситуації впливу на суддів

3

3 – Ситуації впливу на суддів трапляються досить часто

8

4 – Фактично вся судова система є залежною

16

 

4. Якщо Ви вважаєте, що система правосуддя в Україні не повністю незалежна, то хто здійснює найбільший вплив на суддів з метою забезпечити ухвалення потрібного рішення? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Голова суду

21

2 – Прокурори

13

3 – Місцеві чиновники

14

4 – Посадовці з Адміністрації Президента

9

5 – Посадовці з уряду

10

6 – Політики (не посадовці)

6

7 – Сторони у справі

11

8 – Олігархи, люди з бізнесу

16

9 – Люди із злочинного світу

4

10 – Громадськість, журналісти

 

 1. – Інше

5

 

4-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Знаю це з особистої практики

22

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

20

3 – Знаю про це зі ЗМІ

8

4 – Це моє припущення

2

 

 1. Як Ви вважаєте, що з переліченого є найбільш поширеним і одночасно найдієвішим способом впливу на суддю при розгляді справи? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Дружні відносини з тими, для кого ця справа важлива

10

2 – Підкуп

20

3 – Шантажування компрометуючою інформацією

2

4 – Мітинги під судом

2

5 – Можливість притягнути суддю до відповідальності

5

6 – Прохання впливових людей

19

7 – Прохання безпосереднього керівництва суду

24

8 – Внутрішня самоцензура (намагання бути в тренді політичної влади)

5

9 – Інше

1

 

5-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Знаю це з особистої практики

23

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

21

3 – Знаю про це зі ЗМІ

8

4 – Це моє припущення

3

 

 1. Як Ви вважаєте, чи змінилися механізми впливу на суддів після зміни влади?

 

Експертів

1 – Механізми залишилися ті самі, змінилися лише люди, які їх використовують

21

2 – Механізмів впливу стало більше

2

3 – Механізмів стало менше

3

 1. – Інше

1

 

6-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Знаю це з особистої практики

20

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

19

3 – Знаю про це зі ЗМІ

9

4 – Це моє припущення

3

 

7. Як Ви вважаєте, як на практиці відбувається розподіл справ у суді:

 

Експертів

1 – Розподіл здійснює комп’ютер

6

2 – Розподіл відбувається в ручному режимі

2

3 – Розподіл здійснює комп’ютер, але інколи в роботу комп’ютера втручаються, аби справа потрапила до потрібного судді

17

4 – Інше

2

 

7-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Знаю це з особистої практики

11

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

16

3 – Знаю про це зі ЗМІ

5

4 – Це моє припущення

4

 

8. Як Ви вважаєте, наскільки судді в Україні можуть стійко не піддаватися впливам і спокусам при розгляді справ:

 

Експертів

1 – Майже всі судді стійкі і принципові

 

2 – Судді здебільшого стійкі

2

3 – Переважно судді нестійкі

11

4 – Майже всі судді безпринципні і нестійкі

2

5 – Кожен суддя у певних випадках може бути стійким, а в деяких – піддається впливам

11

6 – Інше

1

 

8-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Знаю це з особистої практики

23

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

17

3 – Знаю про це зі ЗМІ

7

4 – Це моє припущення

1

 

9. Наскільки, на Вашу думку, поширеними є факти хабарництва в суді?

 

Експертів

1 – Так, у більшості випадків рішення ухвалюються за гроші

2

2 – Досить часто судові рішення ухвалюються за гроші

19

3 – Інколи таке трапляється

5

4 – Судові рішення за гроші бувають лише у виняткових випадках

 

5 – Важко сказати

1

 

9-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Знаю це з особистої практики

12

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

21

3 – Знаю про це зі ЗМІ

8

4 – Це моє припущення

3

 

10. Наскільки часто судді при розгляді справ йдуть на порушення вимог процесуального права:

 

Експертів

1 – Постійно

2

2 – Часто

16

3 – Іноді

9

4 – Майже ніколи

 

5 – Важко сказати

 

 

10-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Знаю це з особистої практики

24

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

18

3 – Знаю про це зі ЗМІ

6

4 – Це моє припущення

1

 

11. Що, на Вашу думку, є основною причиною порушення суддями вимог процесуального закону:

 

Експертів

1 – Нераціональність закону

2

2 – Бажання суддів спростити собі життя

18

3 – Незнання суддями закону

1

4 – Інше

6

 

11-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Знаю це з особистої практики

20

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

15

3 – Знаю це зі ЗМІ

7

4 – Це моє припущення

4


12. Чи об’єктивно відбувався останнім часом добір для призначення на посаду судді вперше:

 

Експертів

1 – Майже завжди цілком обʼєктивно

 

2 – У більшості випадків об’єктивно

7

3 – У більшості випадків необ’єктивно

11

4 – Майже завжди необʼєктивно

3

5 – Важко сказати

6

 

12-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Знаю це з особистої практики

7

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

17

3 – Знаю про це зі ЗМІ

9

4 – Це моє припущення

6

 1. – Немає відповіді

1

 

13.Чи об’єктивно відбувався останнім часом добір для переведення суддів до судів вищого рівня:

 

Експертів

1 – Майже завжди цілком обʼєктивно

 

2 – У більшості випадків об’єктивно

2

3 – У більшості випадків необ’єктивно

10

4 – Майже завжди необʼєктивно

6

5 – Важко сказати

9

 

13-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Знаю це з особистої практики

8

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

12

3 – Знаю про це зі ЗМІ

6

4 – Це моє припущення

9

 

14. Якщо добір суддів вперше відбувався необ’єктивно, то, як Ви думаєте, чому?

 

Експертів

1 – Підкуп членів кваліфікаційної комісії

8

2 – Протегування членами комісії конкретних осіб

13

3 – Погана якість тестів

 

4 – Низький професійний рівень членів комісії

 

5 – Інше

2

6 – Важко сказати

4

 

14-а. Вкажіть, звідки Ви це знаєте? (можна вказати декілька відповідей)

 

Експертів

1 – Знаю це з особистої практики

6

2 – Знаю про це з досвіду знайомих

14

3 – Знаю про це зі ЗМІ

7

4 – Це моє припущення

7

5 – Немає відповіді

3

 

15. Який спосіб люстрації суддів Ви підтримуєте? (можна вказати декілька відповідей):

 

Експертів

1 – Через перевірку суддів Тимчасовою спеціальною комісією щодо перевірки суддів з подальшим розглядом її висновку у Вищій раді юстиції (Закон «Про відновлення довіри до судової влади»)

8

2 – Через механізми автоматичного звільнення судді за те, що приймав певні рішення (Закон «Про очищення влади»)

8

3 – Звільнення за наслідками перевірки майнових декларацій суддів (Закон «Про очищення влади»)

11

4 – Через запровадження кваліфікаційної атестації та звільнення за її результатами

6

5 – Через заснування нової судової системи змінами до Конституції і новий добір на всі посади суддів

15

6 – Добровільна люстрація – через подання суддями заяв про звільнення

4

7 – Не підтримую люстрацію взагалі, потрібно створити для суддів нормальні умови

2

8 – Інше

4

 

16. Які три проблеми має подолати в першу чергу судова реформа? (можна вказати до трьох відповідей):

 

Експертів

1 – Вплив інших гілок влади – Президента і Верховної Ради – на суддів

19

2 – Багатоланковість судової системи

4

3 – Корупція в судах

21

4 – Вплив прокуратури і служби безпеки на суддів

14

5 – Корпоративізм суддів

6

6 – Незалученість представників громадськості до процедур формування суддівського корпусу

4

7 – Відсутність повноцінного суду присяжних

4

8 – Обтяжливість судового процесу для сторін (судова тяганина, різна практика, дорожнеча, надмірна формалізованість тощо)

5

9 – Інше

4

10 – Важко сказати

 

 

17. Вкажіть рід Ваших занять

1 – Адвокат

11

2 - Юрист, який не є адвокатом або суддею

8

3 - Громадський діяч, правозахисник

5

4 – Інше

2

5 – Не відповіли

1