Крим – рік після анексії - загальнонаціональне опитуванння


Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» з 25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 року на замовлення Міжнародного центру перспективних досліджень в 11 регіонах України. Всього опитано 4413 респондентів (по 400 в усіх регіонах України, на Закарпатті та Буковині – 401, в Центрі – 402, на Поліссі – 410).

Розробники проекту виокремили 11 історичних регіонів для опитування:

1. Волинь (Волинська та Рівненська області);

2. Галичина (Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області);

3. Південний Захід (Закарпатська та Чернівецька області);

4. Поділля (Вінницька та Хмельницька області);

5. Полісся (Житомирська, Київська, Сумська та Чернігівська області);

6. Центр (Черкаська, Кіровоградська та Полтавська області);

7. Слобожанщина (Харківська область);

8. Нижнє Подніпров’я (Дніпропетровська та Запорізька області);

9. Причорномор’я (Миколаївська, Одеська та Херсонська області);

10. Донбас (Донецька область);

11. м. Київ

 

Опитування в Луганській області та анексованому Криму не проводилось. В опитуванні застосовувалась квотна вибірка, яка за областями, типами поселень, віком та статтю репрезентує населення виділених регіонів України віком від 18 років. Максимальна похибка вибірки у кожному регіоні не перевищує 5,0%.

Дослідження профінансовано програмою МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

 

Статус Криму крізь призму громадської думки

 • В українському суспільстві домінує визнання Криму як української території, анексованої Російською Федерацією – такої позиції дотримуються 69% громадян. І лише 14% громадян визначають Крим як територію Російської Федерації. При цьому 8% із них вважають, що включення Криму до складу Російської держави відбулося в цілком законний спосіб, а решта 6% певні, що приєднання Кримського півострова до Росії було нелегальним. Для 10% населення України Крим  – це територія, що не належить ані Росії, ані Україні, а ще 8% не змогли чітко визначити своєї позиції щодо статусу Криму.
 • Ставлення до Криму, як до анексованої Росією української території, переважає в усіх регіонах України, окрім Донбасу. Так, найбільш підтримуваною ця позиція виявилася на  Галичині (90% жителів регіону), Волині (88,5%),  м. Києві (86%), на Нижньому Подніпров’ї (82,5%), Центральному регіоні (77%), на Південному Заході (65%), Поліссі (71%) та Поділлі (57,5%).  Дещо менше підтримують цю позицію на Слобожанщині (45%), проте там виявилося найбільше тих, хто не міг визначитися з цього питання (20%). 
 • Істотно відрізняється від решти регіонів України Донбас. Тільки 22% жителів Донбасу сприймають Крим як територію України, що стала об’єктом анексії з боку Російської Федерації. Відносна більшість жителів Донбасу вважає Крим територією Росії, приєднаною до неї в легальний спосіб (29% жителів регіону). На другому місці – сприйняття  Криму як території, що не належить ані Україні, ані Росії (25%). 

 

Повернення Криму: нагальність питання

 • Більшість жителів України (69%) вважає, що питання про повернення Криму до складу України ставити необхідно, при чому більшість із них (42,5%) вказують на необхідність робити це вже сьогодні, оскільки Крим – анексована територія, на якій проживають українці та татари, що потребують захисту. Ще 27% вважають, що загалом порушувати це питання треба, але не зараз.
 • Позиція про невідкладність дискусії і політики щодо повернення Криму домінує серед  населення Галичини (64% жителів регіону), Волині (59%), Нижнього Подніпров’я (49,5%), Центральної України (49%), м. Києва (48%), Полісся (46%), Південного Заходу (46%) та Поділля (39%).
 • Інакше бачать ситуацію щодо відновлення українського суверенітету над Кримом жителі Слобожанщини та Причорномор’я. Зокрема,  в обох регіонах відносна більшість  вважає, що поверненням Криму займатися треба (на Слобожанщині – 49%, у Причорномор’ї – 65%), втім 28% із них на Слобожанщині і 35% – у Причорномор’ї переконані, що  порушувати це питання саме зараз не варто.
 • Єдиним регіоном в Україні, де більше половини населення не вважає доцільним повертати Крим до складу Україні взагалі, виявився Донбас: 39% жителів регіону пояснюють це тим, що жителі Криму скористалися своїм правом на самовизначення і ще 16,5% вважають, що Крим завжди був російською територію, яка до складу України у 1954 р. була передана незаконно. Водночас 37% жителів Донбасу підтримують ідею порушувати питання про повернення Криму: із них 15,5% вважають, що це – нагальне завданням і його треба розв’язувати без жодних відтермінувань, а ще 21,5% думають,  що з активним вирішенням цієї проблеми можна почекати.

 

Крим: в який спосіб повернути республіку до складу України?

 • Загальноукраїнська громадська думка щодо способів повернути Крим дещо поділилася між кількома можливими варіантами. Так, найбільша підтримка була надана перспективі повернути Крим в результаті проведення ефективних внутрішніх реформ в Україні, підвищення рівня добробуту, але за це висловилися лише близько чверті населення – 24%. Майже таку саму підтримку населення (21%) дістав сценарій, за якого повернення Криму відбудеться внаслідок погіршення внутрішньополітичної та економічної ситуації в Російській Федерації, тобто без цілеспрямованих на повернення Криму зусиль безпосередньо України. Ще 14% жителів України вважають, що повернути Крим можливо тільки військовим шляхом, за допомогою наступу українських військ, практично стільки ж (13%) підтримують спосіб міжнародного тиску та санкцій Заходу відносно Росії. Водночас 16% населення України не бачить жодних шляхів  повернення Криму.
 • Громадська думка різних регіонів має певні відмінності у питанні підтримки тих чи інших методів повернення Криму. Так, на Волині 28% виступають за військовий шлях  повернення Кримської Автономної Республіки і майже стільки ж – 24% бачать це на шляху реалізації реформ. Жителі Південного Заходу та Поділля єдині у своїй позиції: близько третини жителів обох регіонів вважають, що Крим сам повернеться внаслідок погіршення ситуації в Росії.
 • Проведення продуктивних реформ в Україні є  відновлення української державності в Криму – така головна думка жителів Центру (28%), Полісся (28%), Нижнього Подніпров’я (26%), Причорномор’я (27%) та Києва (29%).
 • У Галичині громадська думка майже порівну поділилася між такими методами повернення Криму, як міжнародний тиск та санкції щодо Росії (23%), внутрішні реформи в Україні і підвищення добробуту (22,5%) та сформульоване самим Кримом бажання повернутися до складу України після погіршення політичної та економічної ситуації в Російській Федерації (22%).
 • Найбільша частка невизначених була зафіксована на Слобожанщині, де 29% респондентів не змогли  сформулювати свою позицію щодо того, які механізми могли б зробити повернення Криму можливим. Окрім цього, саме на Харківщині однакову популярність серед місцевого населення має  позиція про необхідність успішних реформ (24%) як способу повернути Кримський півострів та думка, що жодним чином повернути Крим не вдасться (24%).
 • У питанні конкретних шляхів відновлення суверенітету України в Криму Донбас знову постає регіоном з особливою, відмінною від усіх інших регіонів та України в цілому думкою. Так, 56% жителів Донбасу не бачать жодної можливості повернути Крим Україні.

 

Результати опитування

 

 Як  Ви  вважаєте,  Крим -  це:

 

Українська територія, що анексована Росією

Територія Росії, що законним способом включена в її склад

Територія Росії, що незаконним способом включена в її склад

Територія, котра не належить ні Україні, ні Росії

Важко відповісти

Волинь (Волинська, Рівненська області)

88.5

 

0.5

 

2.5

 

5.5

 

3.0

 

Галичина (Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області)

89.7

 

1.3

 

1.8

 

4.5

 

2.8

 

Південний Захід (Закарпатська, Чернівецька області)

64.6

 

14.5

 

8.0

 

7.7

 

5.2

 

Поділля (Вінницька, Хмельницька області)

57.5

 

9.5

 

4.3

 

13.3

 

15.5

 

Центр (Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Кіровоградська області)

76.9

 

3.0

 

5.5

 

7.7

 

7.0

 

Полісся (Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська області)

70.9

 

3.9

 

6.8

 

10.8

 

7.6

 

Слобожанщина (Харківська область)

45.0

 

10.6

 

8.5

 

15.6

 

20.4

 

Нижнє Подніпров'я (Дніпропетровська, Запорізька області)

82.5

 

4.3

 

4.8

 

6.8

 

1.8

 

Причорномор'я (Миколаївська, Херсонська, Одеська області)

70.7

 

8.5

 

7.8

 

5.5

 

7.5

 

Донбас (Донецька)

22.3

 

29.2

 

8.5

 

24.7

 

15.2

 

Київ

85.7

 

2.0

 

3.0

 

6.0

 

3.3

 

Україна загалом

68.6

 

7.9

 

5.6

 

9.8

8.1

 

 

Чи  варто  Україні  на  сьогоднішній  день  ставити  питання  про  повернення  Криму?  

 

Так, це анексована територія, на якій проживають українці та татари, що потребують захисту

Ні, це споконвічна російська територія, яка незаконно була передана Україні у 1954 році

Ні, жителі Криму скористалися своїм правом на самовизначення

Загалом так, але це питання не на часі

Важко відповісти

Волинь (Волинська, Рівненська області)

59.0

 

1.0

 

8.5

 

29.2

 

2.2

 

Галичина (Івано-Франківська, Львівська, Тернопільска області)

63.7

 

1.3

 

2.8

 

26.8

 

5.5

 

Пiвденний Захiд (Закарпатська, Чернівецька області)

45.9

 

7.2

 

18.0

 

23.9

 

5.0

 

Поділля (Вінницька, Хмельницька області)

39.0

 

6.0

 

19.8

 

23.3

 

12.0

 

Центр (Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Кіровоградська області)

49.3

 

2.5

 

10.4

 

27.9

 

10.0

 

Полісся (Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська області)

45.7

 

3.2

 

17.1

 

26.2

 

7.8

 

Слобожанщина (Харківська область)

21.3

 

5.0

 

20.8

 

28.1

 

24.8

 

Нижнє Подніпров'я (Дніпропетровська, Запорізька області)

49.5

 

2.5

 

15.8

 

27.8

 

4.5

 

Причорномор'я (Миколаївська, Херсонська, Одеська області)

30.5

 

4.0

 

22.8

 

35.0

 

7.7

 

Донбас (Донецька)

15.5

 

16.5

 

38.8

 

21.5

 

7.7

 

Київ

47.6

 

7.5

 

9.5

 

24.3

 

11.0

 

Україна загалом

42.5

 

5.1

 

16.7

 

26.7

 

8.9

 

       

 

Яким  способом  можливо  повернути  Крим  до  складу  України?  

 

 

Лише військовим наступом українських військ

Шляхом проведення реформ та піднесення рівня добробуту в Україні

Шляхом міжнародного тиску та санкцій на Росію з боку Заходу

Крим сам повернеться у зв'язку із погіршенням внутрішньополітичної та економічної ситуації в Росії

Ніяким

Інше

Важко відповісти

Волинь (Волинська, Рівненська області)

28.0

 

24.2

 

17.2

 

20.0

 

6.5

 

0.0

 

4.0

 

Галичина (Івано-Франківська, Львівська, Тернопільска області)

18.2

 

22.5

 

22.8

 

22.0

 

4.3

 

0.3

 

10.0

 

Пiвденний Захiд (Закарпатська, Чернівецька області)

14.7

 

26.9

 

11.0

 

34.9

 

8.7

 

0.0

 

3.7

 

Поділля (Вінницька, Хмельницька області)

18.3

 

12.3

 

8.0

 

32.6

 

17.5

 

0.3

 

11.0

 

Центр (Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Кіровоградська області)

9.7

 

28.1

 

13.7

 

22.4

 

10.9

 

0.5

 

14.7

 

Полісся (Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська області)

16.6

 

27.6

 

13.2

 

17.4

 

12.2

 

1.0

 

12.0

 

Слобожанщина (Харківська область)

2.8

 

24.1

 

6.5

 

11.3

 

23.6

 

2.8

 

29.1

 

Нижнє Подніпров'я (Дніпропетровська, Запорізька області)

12.0

 

26.0

 

17.7

 

22.5

 

14.5

 

0.5

 

6.8

 

Причорномор'я (Миколаївська, Херсонська, Одеська області)

11.5

 

27.3

 

16.3

 

16.5

 

19.8

 

0.5

 

8.0

 

Донбас (Донецька)

1.3

 

16.3

 

5.5

 

10.7

 

56.3

 

0.7

 

9.2

 

Київ

21.0

 

29.0

 

14.0

 

16.3

 

5.0

 

1.3

 

13.5

 

Україна загалом

14.0

 

24.0

 

13.3

 

20.6

 

16.3

 

0.7

 

 

11.1