Україні - 22: думка громадян


Ставлення громадян до Радянського Союзу

Дослідження проведене Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та  соціологічною службою Центру Разумкова  з 17 по 22 травня 2013 року.  Опитано 2010 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Для порівняння з Росією використовуються результати соціологічного дослідження «Радянська людина» «Левада-Центру», проведеного  у 2012 році.

 • В Україні значна частина населення (40.5%) вважає,  що було б краще, якби все   залишалося так, як було в СРСР до 1985 року; не згодні з цим 39%, а 20% певної думки не мають. Найбільше шкодують за колишнім СРСР мешканці Сходу (56%), Центру (42%) та Півдня (35%), менше – Заходу (23%). Існує також пряма залежність між віком та бажанням повернутися у радянські часи: найбільше шкодують за Радянським Союзом люди у віці старше 60 років (67%) та у віці 50-59 років (51%), найменше  - молодь віком до 30 років (14.5%). Ставлення до колишнього Радянського Союзу прямо пов’язане із  матеріальним становищем сім’ї: серед тих, кому не вистачає коштів на харчування, 57% шкодують за колишнім Радянським Союзом, а серед тих, хто вважає себе забезпеченим – 24%.
 • У  Росії шкодують за колишнім Радянським Союзом дещо менше – 34%, проте там більше тих, хто не визначився із своїм ставленням – 40%.
 • Значна частина українських громадян відчуває більшу близькість до Радянського Союзу, ніж до України, – 34.6%. Найбільше така ідентифікація  розповсюджена на Сході (48%),  Центрі (34%) та Півдні (32%), найменше – на Заході (17%). Ідентифікація із колишнім Радянським Союзом прямо пов’язана із віком: 59% у громадян старше 60 років, 44% у людей віком 40-49 років і лише 10% у молоді до 30 років. Існує також пряма залежність відчуття близькості до Радянського Союзу і матеріального становища сім’ї: серед тих, кому не  вистачає коштів на харчування, 51% ототожнює  себе з колишнім СРСР, а серед тих, хто вважає себе забезпеченим, – 19%.

 

Результати опитування

 

Зараз багато хто каже, що було б краще, якби усе   залишалося так, як було в СРСР до 1985 року. Чи Ви згодні з цим?

 

Україна

Росія

Так, згодний

40.5

35.8

Ні, не згодний

39.3

32.3

 Важко сказати

20.2

32.0

 

Зараз багато хто каже, що було б краще, якби усе  в Україні залишалося так, як було в СРСР до 1985 року. Чи Ви згодні з цим?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Україна

Так, згодний

22.6

41.8

35.3

56.2

40.5

Ні, не згодний

61.9

38.4

31.9

31.3

39.3

 Важко сказати

15.5

19.8

32.8

15.0

20.2

 

Зараз багато хто каже, що було б краще, якби усе  в Україні залишалося так, як було в СРСР до 1985 року. Чи Ви згодні з цим?

 

18-29

30-39

40-49

50-59

60 і старші

Україна загалом

Так, згодний

14.5

22.6

39.6

51.1

67.0

40.5

Ні, не згодний

51.5

53.2

43.1

36.6

22.6

39.3

 Важко сказати

34.1

24.2

17.3

12.3

10.4

20.2

 

Чи згодні Ви з тим, що відчуваєте більшу близькість до Радянського Союзу, нiж до України?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Україна

 Цiлком згодний    

6.6

12.9

14.7

19.6

13.9

Скорiше, згодний

10.8

21.9

17.5

28.4

20.7

Скорiше, не згодний

21.9

23.6

15.9

15.6

19.3

Зовсiм не згодний

48.7

27.8

23.7

19.3

28.6

Важко сказати

12.0

13.8

23.1

17.1

17.5

 

Чи згодні Ви з тим, що відчуваєте більшу близькість до Радянського Союзу, нiж до України?

 

18-29

30-39

40-49

50-59

60 і старші

Україна загалом

Цiлком згодний    

2.5

5.6

12.9

15.7

28.5

13.9

Скорiше, згодний

7.8

13.4

22.5

28.8

30.1

20.7

Скорiше, не згодний

20.8

26.2

22.7

20.2

12.4

19.3

Зовсiм не згодний

43.7

35.1

27.2

23.8

17.5

28.6

 

Зовнішньополітичні орієнтації населення України

 

 • В Україні  достатньо стабільно, з кінця 2011 року,  переважають прихильники інтеграції до Європейського Союзу. У травні 2013 року 42% громадян обирали вступ до ЄС, 31% - до Митного союзу, а 13.5% - неприєднання ні до ЄС, ні до Митного союзу. Слід підкреслити, що до 2010 року переважав східний вектор інтеграції: у грудні 2019 року 30% українців віддали перевагу вступу до ЄС, а 49% - до Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном.
 • Зростає число громадян, яким довелося побувати у країнах Заходу (ЄС, США, Канаді тощо) – таких було 14% в опитуванні  2009 року і  21% у травневому опитуванні 2013 р. Втім, у країнах СНД все ж побувало громадян України за роки незалежності вдвічі більше – 40%.   Слід зазначити, що, згідно з опитуванням «Левада-Центру», проведеному у 2012 році, лише 27% росіян за роки після розпаду СРСР побували за кордоном колишнього Радянського Союзу.
 • Лише 34% українських громадян відчувають себе європейцями (у Росії – 30%). Втім, у 2009 році вважали себе європейцями лише 25% українців.

 

Результати опитування

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна?

 

Жовтень 2011 р.

Лютий 2012 р.

Серпень 2012 р.

Грудень 2012 р.

Травень

2013 р.

 

Вступ до ЄС

43.7

38.6

36.1

42.4

41.7

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану

30.5

29.7

39.1

32.1

31.0

Неприєднання ані до ЄС, ані до Митного союзу

9.3

11.7

9.9

10.5

13.5

Важко відповісти

16.4

20.0

14.9

15.0

13.7

 

Чи доводилося Вам бувати у будь-який із країн, яка є членом ЄС, у США чи Канаді?

 

Грудень-2009

Квітень-2012

Грудень

2012

Травень 2013 р.

Так

14.3

16.7

22.5

20.6

Ні

85.7

83.2

77.1

79.0

Не відповіли

-

0.2

0.4

0.5

 

Чи доводилося вам після розпаду СРСР бувати у Росії та інших країнах – колишніх республіках СРСР (за винятком країн Балтії)? (Травень, 2013)

Так

40.3

Ні

59.6

Не відповіли

0.1

 

Чи вважаєте Ви себе європейцем?

 

Україна

Росія

Безумовно, так

10.0

7.0

Скоріше, так

24.3

23.2

Скоріше, ні

29.1

32.0

Безумовно, ні

25.9

25.0

Важко відповісти

10.7

12.9


 

Ставлення населення до демократії та свободи

 

 • Більшість населення (55%) певна, що демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України. Тих, хто вважає, що за певних обставин авторитарний режим може бути кращим, ніж демократичний, значно менше – 19%; ще 14% виявляють байдужість до того,  демократичний режим у країні чи ні (решта 13% свого ставлення не визначили).  Слід зазначити, що підтримка демократії як найкращого демократичного устрою для України в опитуванні березня 2013 року була найвищою за весь час постановки цього запитання з травня 2004 року.
 • З 2004 по 2013 рр. оцінки стану демократії  громадянами України коливалися навколо середньою оцінкою «5» за 10-бальною шкалою, що означає «середину» між диктатурою та повною демократією. Найвища оцінка – 5.5 бала була у 2006 році, найнижча – 4.7 бала – у нинішньому, 2013 році.
 • Все менше громадян вважає вибори реальним механізмом впливу громадян на владу: перед президентськими виборами  2004 року у це вірили 50% громадян, після них – 48%, перед наступними президентськими виборами (у грудні 2009 року) у свою здатність вплинути на владу через вибори були впевнені 50%, а після виборів (у жовтні 2010 року) – лише 23%;
 • В Україні достатньо сильні настрої на користь лідерів «сильної руки», які  «здатні зробити для країни більше, ніж усі закони та дискусії». Проте ці настрої поступово зменшуються – у грудні 2009 року  з судженням, що  «кілька сильних лідерів можуть зробити для країни більше, ніж усі закони та дискусії» погодилося 75%, не погодилося – 9.5%, у 2010 році – відповідно, 74% і 6%, а у 2012 році – 55% і 29% і у 2013 р. – 54% і 24%.  Окрім того,  абсолютна більшість громадян (77%) вважають, що такі «сильні лідери» повинні дотримуватися існуючих законів і лише 12% згодні з тим, що в окремих випадках, в  інтересах справи, такі лідери  можуть від законів і відступити. А «дозволяють» «сильним лідерам» порушувати закон лише 2.5% населення.
 • У Росії настрої на користь «сильної руки» виражені сильніше, ніж в Україні: за даними «Левада-Центру», 43% росіян вважали, що «нашому народу постійно потрібна  "сильна рука" (в України такі настрої поділяли 35%), натоміть 33% українців були певні, що «не можна допускати, щоб уся влада була віддана у руки однієї людини», серед росіян таку позицію поділяли лише 17%.
 • У суспільстві зростає усвідомлення цінності свободи: у травні 2013 р. 43% висловили готовність терпіти певні матеріальні труднощі заради особистої свободи та дотримання громадянських прав (26.5% готові були б поступитися державі часткою прав в обмін на достаток), у грудні 2006 р. свободі віддавали перевагу дещо менше – 38% (26.5% - достатку).

 

Результати опитування

Нижче Ви бачите шкалу від «1» до «10», де «1» означає повністю диктаторський режим, а «10» - повністю демократичний режим. Де б на цій шкалі Ви розташували сучасну Україну?

Повна                                                                                                                  Повна

диктатура    1____2____3____4___5__+__6____7____8____9___10          демократія                                                                          

 

Середні бали:

Травень-2004  – 4.85

Червень-2006 – 5.5

Червень-2007 – 5.3

Грудень-2009 – 5.1

Серпень-2011 – 5.1

Травень 2013 –    4.7

 

З яким з наведених нижче суджень Ви більш згодні?

 

Травень-2004

Жовтень-2006

Червень-2007

Грудень-2009

Жовтень-2010

Квітень-2012

Березень-2013

Травень-2013

Демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України

41.3

53.2

42.8

36.6

46.9

50.9

54.6

47.9

За певних обставин авторитарний режим може бути кращим, ніж демократичний

23.2

20.8

21.5

30.0

19.1

19.6

18.6

22.5

Для такої людини, як я, не має значення, демократичний режим у країні чи ні

18.0

10.9

17.7

17.0

15.7

18.3

14.2

16.7

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ

17.5

14.0

18.0

16.4

18.3

11.2

12.6

12.9

 

Чи згодні Ви з тим,  що кілька сильних лідерів можуть зробити для країни більше, ніж усі закони та дискусії?

 

Грудень-2009

Червень-2010

Серпень-2012

Березень-2013

Так

74.9

74.2

55.0

54.3

Ні

9.5

6.2

29.1

23.6

ВАЖКО СКАЗАТИ

15.6

18.4

16.0

22.0

 

Чи бувають, на Вашу думку, такі ситуації в житті країни, коли народу потрібен сильний і владний керівник?

 

Україна-2013

Росія-2012

Нашому народу постійно потрібна  "сильна рука"

34.9

43.3

Бувають такі ситуації, коли потрібно зосередити усю повноту влади в одних руках

23.7

31.2

Не можна допускати, щоб уся влада була віддана у руки однієї людини

33.3

16.9

Важко відповісти

8.1

8.6

 

На Вашу думку, чи повинні такі «сильні лідери» дотримуватися існуючих законів?

Так. Вони повинні діяти лише у рамках законів

76.7

В окремих випадках, в  інтересах справи, вони можуть від законів і відступити

12.1

Ні. Вони можуть порушувати закони

2.5

ВАЖКО СКАЗАТИ

8.8

 

Чи є вибори в  Українi реальним механізмом впливу громадян на владу? (%)

 

Квітень

2004

Листопад

2005

Червень-

липень 2007

Грудень 2008

Грудень 2009

Жовтень 2010

Квітень 2012

Зовсiм не згодні

21

22

16

32.6

18.9

23.7

20.8

В основному не

згодні

20

22

21

26.7

28.2

24.7

25.4

В основному згодні

33

37

35

21.3

24.9

19.4

28.4

Повнiстю згодні

17

11

16

15.6

25.4

4.1

4.0

Важко відповісти

9

8

12

3.8

12.6

28.1

21.4

 

Яке   з   цих   суджень   Вам   ближче?

 

Грудень-2006

Грудень-2008

Грудень-2009

Жовтень-2010

Квітень-2012

Серпень-2012

Травень-2013

Звичайно, важливими є i свобода, i достаток, однак в обмiн на власний добробут я готовий поступитися державi часткою своїх прав та громадянських свобод

26.3

32.7

25.7

30.9

30.2

32.5

26.5

Звичайно, важливими є i свобода, i достаток, однак заради особистої свободи та гарантiй дотримання всiх громадянських прав я готовий терпiти певнi матерiальнi труднощi

38.5

33.0

34.7

30.3

37.3

33.4

43.4

Важко сказати

35.2

34.3

39.6

38.7

32.5

34.1

30.0

Патерналізм

 

 • В Україні достатньо високі патерналістські настрої: 42% вважають, що держава повинна нести повну відповідальність за забезпечення кожної людини усім необхідним. Протилежну точку зору (що держава повинна забезпечити людям однакові „правила гри” у житті, а далі сама людина несе відповідальність за те, як вона ці шанси використає)  поділяє дещо більше громадян – 51%. Причому патерналістські настрої помітно зростають: у 2006 році покладали всю відповідальність  на державу 38%, на людей – 55%.
 • 68% населення України певні, що більшість в Україні не зможе прожити без постійної турботи (опіки) з боку держави. У Росії патерналістські настрої поширені ще більше: майже 50% населення переконані, що відповідальна за їхнє забезпечення держава і 75% - що більшість без опіки держави не проживе.  
 • Попри переважно позитивне ставлення до громадських організацій та переконання у їхній потрібності, в Україні за весь час її існування як незалежної держави понад 80% стабільно не належать до жодних громадських об’єднань.

 

Яке із цих суджень Вам ближче?

 

Грудень-2006

Травень-2013

Держава повинна нести повну  відповідальність за забезпечення кожної людини всім необхідним

38.0

42.1

Держава повинна забезпечити людям однакові „правила гри” у житті, а далі сама людина несе відповідальність за те, як вона ці шанси використає

55.0

50.9

Важко сказати

7.0

7.0

 

Як Ви вважаєте: чи зможе більшість людей в Україні прожити без постійної турботи (опіки) з боку держави?

 

Україна-2013

Росія-2012

Більшість зможе прожити без опіки держави

19.3

20.3

Більшість  не зможе прожити без опіки держави

68.7

75.4

Важко відповісти

12.0

4.3

 

Чи   є   Ви   членом   якихось   громадських   органiзацiй,   об'єднань,   партiй?  (Виберіть усі варіанти відповіді, що Вам підходять)

 

2007

2013

Громадська органiзацiя

2.1

4.2

Полiтична партiя

3.5

3.2

Релiгiйне об'єднання, громада

3.0

2.8

Профспiлка

8.4

4.6

Наукове, освiтнє об'єднання

1.4

0.9

Творча спiлка

1.0

1.1

Інше

0.4

0.7

Нi, я не є членом жодного з громадських об'єднань

82.2

85.5

 

Динаміка довіри до державних та соціальних інституцій

 

У цьому розділі використані результати загальнонаціональних опитувань, проведених Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва протягом 2000-2013 рр.  Усі опитування репрезентативні за такими параметрами: стать, вік, рівень освіти, тип проживання та регіон.

 • У суспільстві постійно відбувається процес зниження довіри майже до всіх державних інституцій (за винятком армії та місцевої влади). У травні 2013 року довіра до ряду державних інституцій досягла найнижчих значень за весь час проведення опитувань: до Верховної  Ради України (баланс довіри-недовіри становить –60.5%), судів (–56%), політичних партій (–52%), уряду України (–49%), міліції (–47%), прокуратури (–43;), Президента  України (–43%),  Конституційного суду України (–38%), Служби безпеки України (–14%).
 • Натомість зростала довіра до недержавних інституцій: Церкви ( у травні 2013 р. їй довіряли 70%, не довіряли 20%); засобам масової інформації України (у грудні 2005 довіряли 35%, у травні 2013 вже 58%), громадських організацій (у червні 2010 року їм довіряли 26%, у травні 2013 блізько 38%). Довіра до  Збройних сил України коливається, проте переважає довіра, з досить постійним балансом +10%. Дещо зростає довіра до місцевої влади (у 2006 році баланс становив 16.3%, у травні 2013 року 5%).

 

Результати опитувань

 

Президенту України Януковичу Віктору Федоровичу

 

Грудень- 2005

Червень- 2006

Липень-2007

Грудень-2009

Червень-2010

Грудень-2011

Травень-2013

Довіряю

32.2

36.9

35.8

9.1

53.5

22.7

25.8

Не довіряю

45.4

56.8

54.8

75.9

31.1

65.3

68.9

Важко сказати

22.4

6.3

9.3

20.0

15.4

12.0

5.3

 

Президенту України Кучмі Леоніду Даниловичу

 

Листопад- 2000

Лютий-2001

Лютий-2002

Грудень-2003

Березень-2004

Цілком довіряю

13

12

12

7.8

11.8

Настільки довіряю, настільки й ні

31

31

36

28.1

31.3

Зовсім не довіряю

49

51

46

58

52.6

Важко сказати

7

6

7

6.2

4.4

 

Верховній Раді України

 

Грудень- 2005

Червень- 2006

Липень-2007

Грудень- 2007

Червень- 2010

Травень- 2013

Довіряю

19

25.6

26.7

28.8

32.4

16.3

Не довіряю

49.7

56.2

62.8

47.9

56.2

76.8

Важко сказати

31.7

18.2

10.6

23.3

11.4

6.9

 

 

Листопад- 2000

Лютий-2001

Лютий-2002

Грудень-2003

Березень-2004

Цілком довіряю

6

6

6

5

6.9

Настільки довіряю, настільки й ні

33

31

33

31.3

34.5

Зовсім не довіряю

53

56

55

56.5

52.6

Важко сказати

8

7

7

7.2

6.0

 

Уряду України

 

Грудень 2005

Червень 2006

Липень 2007

Грудень 2007

Червень 2010

Травень 2013

Довіряю

22.6

23.8

30.3

39.1

44.3

22.3

Не довіряю

48.7

62.4

57.3

52.9

45.5

71

Важко сказати

28.5

13.8

12.4

7.9

10.2

6.6

 

 

Листопад- 2000

Лютий-2001

Лютий-2002

Грудень-2003

Березень-2004

Цілком довіряю

11

13

9

7.3

9.3

Настільки довіряю, настільки й ні

33

36

42

35.8

37.0

Зовсім не довіряю

48

45

42

49.8

47.9

Важко сказати

8

7

7

7.2

5.8

 

Збройним Силам України

 

Грудень 2005

Червень 2006

Липень 2007

Грудень 2007

Червень 2010

Травень 2013

Довіряю

40

51.2

49.4

55.8

44.3

48.6

Не довіряю

27.7

37.4

32.3

18

26.9

37.2

Важко сказати

32.3

11.4

18.3

16.2

28.8

14.2

 

 

Листопад- 2000

Лютий-2001

Лютий-2002

Грудень-2003

Березень-2004

Цілком довіряю

33

33

36

25.9

28.1

Настільки довіряю, настільки й ні

37

37

33

35.9

33.2

Зовсім не довіряю

20

21

22

27.8

29.7

Важко сказати

10

9

10

10.4

9.1

 

Міліції

 

Грудень 2005

Червень 2006

Липень 2007

Грудень 2007

Червень 2010

Травень 2013

Довіряю

22.7

25.9

24

24.5

21

22.7

Не довіряю

49.8

65.3

61.4

62.6

58.4

70

Важко сказати

27.5

8.8

14.6

12.9

79.4

7.3

 

 

Листопад- 2000

Лютий-2001

Лютий-2002

Грудень-2003

Березень-2004

Цілком довіряю

16

12

14

10.3

14.4

Настільки довіряю, настільки й ні

34

32

31

29.3

33.3

Зовсім не довіряю

43

49

49

53.3

47.1

Важко сказати

7

7

6

7.2

5.3

 

Службі безпеки України

 

Грудень 2005

Липень 2007

Вересень 2007

Червень 2010

Травень 2013

Довіряю

26.3

32.4

34.1

31.3

34.4

Не довіряю

35.5

45.3

45.3

39.7

48.5

Важко сказати

38.1

22.5

20.6

29

17.1

 

 

Листопад- 2000

Лютий-2001

Лютий-2002

Грудень-2003

Березень-2004

Цілком довіряю

23

20

24

19.6

21.8

Настільки довіряю, настільки й ні

36

34

38

33.9

34.6

Зовсім не довіряю

23

28

22

27.6

29.5

Важко сказати

19

17

16

18.9

14.2

 

Місцевій владі

 

Червень 2006

Липень 2007

Вересень 2007

Грудень 2007

Травень 2013

Довіряю

36.5

32.6

30.8

35.9

42.3

Не довіряю

52.8

54

56.2

50.5

47.3

Важко сказати

10.7

13.3

13

13.7

10.3

 

Місцевим Радам

 

Листопад- 2000

Лютий-2001

Лютий-2002

Грудень-2003

Березень-2004

Цілком довіряю

11

12

14

12.8

15.8

Настільки довіряю, настільки й ні

32

34

36

37.6

34.6

Зовсім не довіряю

50

48

43

41.3

43.1

Важко сказати

7

7

7

8.3

6.5

 

Місцевим держадміністраціям

 

Листопад- 2000

Лютий-2001

Лютий-2002

Грудень-2003

Березень-2004

Цілком довіряю

9

10

13

11.3

15.6

Настільки довіряю, настільки й ні

33

33

36

37.3

34.3

Зовсім не довіряю

49

48

42

41.2

43.2

Важко сказати

9

8

9

10.3

7.0

 

Судам

 

Червень 2006

Липень 2007

Вересень 2007

Грудень 2007

Червень 2010

Травень 2013

Довіряю

25.2

19.4

21.1

23.6

15

15.9

Не довіряю

33.8

62.7

60.8

60.4

59.9

72.3

Важко сказати

11

17.9

18.1

16

25.1

11.9

 

 

Листопад- 2000

Лютий-2001

Лютий-2002

Грудень-2003

Березень-2004

Цілком довіряю

14

14

16

11.4

14.1

Настільки довіряю, настільки й ні

35

30

33

31.5

33.8

Зовсім не довіряю

33

39

35

40.4

39.7

Важко сказати

18

17

16

16.7

12.5

 

Конституційному Суду України

 

Липень 2007

Вересень 2007

Грудень 2007

Червень 2010

Травень 2013

Довіряю

23.4

24.2

27.8

23.5

21

Не довіряю

52.9

54.6

49.4

42.4

59.1

Важко сказати

23.6

21.2

22.8

34.1

20.0

 

Прокуратурі

 

Грудень 2005

Червень 2006

Липень 2007

Вересень 2007

Грудень 2007

Червень 2010

Травень 2013

Довіряю

18.7

23

9.6

23.1

26.3

17.5

20.6

Не довіряю

46.4

34.6

58

56.1

56

55.3

63.5

Важко сказати

34.8

12.4

22.4

20.9

17.7

27.2

15.8

 

 

 

Листопад- 2000

Лютий-2001

Лютий-2002

Грудень-2003

Березень-2004

Цілком довіряю

16

13

17

11.8

13.6

Настільки довіряю. настільки й ні

34

31

33

30.6

33.2

Зовсім не довіряю

30

38

34

39

38.6

Важко сказати

20

18

17

18.6

14.7

 

Церкві

 

Грудень 2005

Червень 2006

Липень 2007

Вересень 2007

Грудень 2007

Червень 2010

Травень 2013

Довіряю

55.9

65.3

63.7

66.7

73.1

66.8

70.1

Не довіряю

16.5

23.7

20

19.6

13.6

14.9

19.9

Важко сказати

27.7

11

16.3

13.6

13.3

18.3

10.0

 

 

Листопад- 2000

Лютий-2002

Грудень-2003

Березень-2004

Цілком довіряю

45

50

47.2

48.8

Настільки довіряю. настільки й ні

28

24

26.9

28.9

Зовсім не довіряю

16

16

14.7

13.3

Важко сказати

11

11

11.3

9.0

 

Засобам масової інформації України

 

Грудень 2005

Червень 2006

Липень 2007

Вересень 2007

Грудень 2007

Червень 2010

Травень 2013

Довіряю

35.3

49.5

45.8

41.2

54.2

50.2

58.3

Не довіряю

33.4

42.9

40.2

45.2

31.7

24.7

33.8

Важко сказати

31.5

7.5

14

13.6

14.1

25.1

7.9

 

 

Листопад- 2000

Лютий-2001

Лютий-2002

Грудень-2003

Березень-2004

Цілком довіряю

24

19

23

18.2

20.4

Настільки довіряю. настільки й ні

53

59

53

55.8

53.4

Зовсім не довіряю

18

17

19

21.3

21.3

Важко сказати

5

5

6

4.8

4.8

 

Громадським організаціям

 

Червень 2010

Травень 2013

Довіряю

25.6

38.4

Не довіряю

34.9

35.6

Важко сказати

39.5

26.0

 

Політичним партіям

 

Червень 2010

Травень 2013

Довіряю

17.9

17.6

Не довіряю

55.8

69.2

Важко сказати

26.3

13.3

 

Банкам

 

Червень 2006

Червень 2010

Травень 2013

Довіряю

34.5

13.1

22.9

Не довіряю

49.3

64.9

67.3

Важко сказати

16.1

22

9.8