Європейська інтеграція України: підтримка, виклики, завдання - думка громадськості та експертів


Зовнішньополітичні орієнтації населення України:

регіональний, віковий, електоральний розподіл та  динаміка

 

Загальнонаціональне дослідження громадської думки  населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва»  разом із Центром ім. Разумкова з 14 по 18 травня 2014 р. Опитування проводилося в усіх регіонах України, за винятком Криму. Усього було опитано 2011 респондентів за вибіркою, репрезентативною для дорослого населення України (старше 18 років). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2.3%.

Дослідження здійснено за проектом «Громадський соціологічний консорціум» за фінансової підтримки Європейського Союзу.

 • Підтримка вступу України до ЄС поступово зростала протягом останніх років і  на сьогодні становить 53%, тоді  як проти членства в ЄС виступають 35,5%, а 11,6% не визначилися. Водночас населення  не підтримує  ідею членства України в Митному союзі з Росією, Білоруссю та Казахстаном (за – 24,5%, проти –  61%, не визначилися – 14%). Ставлення населення до ідеї вступу до Митного союзу кардинально змінилося протягом останніх років: якщо у 2009 р. 58% населення виступали за вступ до МС і 20% були проти,  то сьогодні лише 24%  – за  і 61% – проти членства в Митному союзі.
 • За альтернативної постановки питання підтримка євроінтеграційного напрямку також  переважає підтримку  приєднання до Митного союзу з кінця 2011 р.  Протягом останнього року  кількість прихильників ЄС зросла від 42% (травень 2013 р.) до  50,5% (травень 2014 р.),  а підтримка інтеграції в Митний союз, натомість,  зменшилася  від 31% до 21%, відповідно.   В той же час дещо збільшилася частка тих, хто вважає, що Україні не варто приєднуватися ані до ЄС, ані до Митного союзу (від 13,5%  до 17%), і ще 11%  у травні 2014 р. зі своєю позицією не змогли визначитися.
 • Існують суттєві регіональні відмінності у підтримці членства України в різних міжнародних організаціях. Так,  підтримка приєднання до ЄС  об’єднує жителів Західного і Центрального регіонів (88% і 66% відповідно), а от населення Півдня,  Сходу і Донбасу в своїй більшості  виступає проти  вступу до ЄС.  Якщо на Заході,  порівняно з іншими регіонами,  найбільша частка тих, хто за членство в ЄС (88%), то на Донбасі – найбільша частка противників цієї ідеї (75%). За віковим розподілом найбільша частка прихильників  вступу до ЄС  – серед  молоді 18–29 років (58,3% – за,  29% – проти) та у віковій групі 30–39 років – 57,5% та 33%, відповідно. Втім, і в інших вікових  групах прихильники  приєднання до ЄС також переважають.
 •   Проти вступу до Митного союзу виступає абсолютна більшість жителів Західного і Центрального регіонів та відносна більшість  на Півдні та Сході.  Донбас є єдиним регіоном, де більшість населення підтримує   членство України в Митному союзі (73% – за, 14% – проти, 13% – не визначилися). Щодо вікового розподілу, то в усіх  вікових групах  абсолютна більшість виступає проти приєднання до Митного союзу. 
 • Існують суттєві регіональні відмінності у підтримці певного інтеграційного напрямку в альтернативній постановці запитання. Так, вступ до ЄС найбільше підтримують на Заході (88% населення регіону) та в Центрі України (64%).  На Півдні кількість  прихильників євроінтеграційного напрямку приблизно дорівнює кількості тих, хто вважає, що Україні варто залишатися поза обома об’єднаннями –  28% та 28,4%, дещо менша частка населення підтримує Митний союз – 25%. На Сході думки респондентів також майже рівноцінно поділилися між трьома варіантами: вступом до ЄС (30,5%), до Митного союзу (29,5%) та  неприєднанням до жодного з об’єднань (32,2%).
 • Донбас  вирізняється з-поміж усіх регіонів  абсолютною підтримкою  інтеграції в Митний союз (68%) в альтернативній постановці питання. Вступ до Європейського Союзу підтримують лише 13% жителів Донбасу, а 11% не визначилися.   
 • Вибір на користь європейського вектора є спільним для всіх вікових груп. Навіть серед населення віком 60 років і старше 41% вважає пріоритетом  вступ  до ЄС, тоді як членство в Митному союзі підтримують 28%.
 • Європейцями себе вважають  38%  громадян, тоді як не вважають 54%.   Якщо порівняти з груднем 2013 р.,   то частка тих, хто відчуває себе європейцем,  зменшилася (від 44% до 38%),  і наблизилася до рівня  травня 2013 р. (34%). Частка  тих, хто не відчуває себе європейцем,  з грудня 2013 р., навпаки, зросла (від 50% до 54%). Тобто, можна сказати, що  результати, отримані наприкінці 2013 р., відображали радше ситуативний сплеск проєвропейських настроїв, а не довгострокову тенденцією. Втім, протягом останніх років відбувається поступове зростання кількості українців, які відчувають себе європейцями. Так, у 2008 році 25%  громадян вважали себе європейцями, і 70% – ні; у травні 2014 р. – 38% та 54%, відповідно, що свідчить про наявність позитивної динаміки.
 • У регіональному розподілі найбільше тих, хто вважає себе європейцями,  серед жителів Заходу (59%), а найменше – серед жителів Донбасу (11%). В  Центрі відчувають себе європейцями 43%, не відчувають – 47%;  на Півдні – 38% та 50,5%; на Сході – 28,5% та 63%; на Донбасі – 11% та 82% відповідно.  У віковому розподілі найбільше  тих, хто ідентифікує себе як європейця, – серед   представників вікової групи 40–49 років – 44%,  18–29 років – 44% та 30–39 років – 42%. Втім,  у жодній   віковій групі   частка тих, хто відчуває себе європейцем, не переважає частку тих, хто європейцем себе назвати не може.

 

Результати опитування

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до таких міжнародних організацій?

Організації 

Так

Ні

Важко відповісти

Європейський Союз (ЄС)

53,0

35,5

11,6

Митний союз  з Росією, Білоруссю та Казахстаном 

24,5

61,1

14,4

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

Вступ до ЄС

50,5

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану

21,4

Неприєднання ні до ЄС, ні до Митного союзу

17,4

Важко відповісти

10,6

 

Чи відчуваєте Ви себе європейцем?

1 – Безумовно, так

10,0

2 – Скоріше, так

27,6

3 – Скоріше, ні

28,0

4 – Безумовно, ні

24,2

5 – Важко відповісти

10,3

 

Регіональний розподіл

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до таких міжнародних організацій? Європейський Союз (ЄС)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Так

88,2

66,4

30,0

35,8

14,1

Ні

3,4

21,5

54,0

52,7

75,0

Важко відповісти

8,4

12,1

16,0

11,6

10,9

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до таких міжнародних організацій? Митний союз  з Росією, Білоруссю та Казахстаном 

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Так

2,4

8,4

28,0

35,1

73,1

Ні

92,2

79,2

47,7

43,2

13,8

Важко відповісти

5,3

12,4

24,3

21,6

13,1

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Вступ до ЄС

87,7

64,0

28,0

30,5

13,1

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану

1,0

6,9

25,1

29,5

67,8

Неприєднання ні до ЄС, ні до Митного союзу

4,8

18,1

28,4

32,2

8,1

Важко відповісти

6,5

11,0

18,5

7,8

10,9

 

Чи відчуваєте Ви себе європейцем?

 

Захід

Центр

Південь

Схід

Донбас

Безумовно, так

23,1

8,0

11,4

4,6

2,8

Скоріше, так

35,8

34,7

26,2

23,9

8,2

Скоріше, ні

25,5

29,6

26,7

30,7

26,8

Безумовно, ні

6,1

17,7

23,8

32,6

55,2

Важко відповісти

9,5

10,6

11,9

8,2

6,9

 

Віковий розподіл

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до таких міжнародних організацій? Європейський Союз (ЄС)

 

18–29 років

30–39 років

40–49 років

50–59 років

60 років і старші

Так

58,3

57,5

55,0

53,5

44,4

Ні

28,6

33,2

36,8

37,4

40,6

Важко відповісти

13,1

9,2

8,2

9,1

15,0

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до таких міжнародних організацій? Митний союз  з Росією, Білоруссю та Казахстаном

 

18–29 років

30–39 років

40–49 років

50–59 років

60 років і старші

Так

19,6

20,5

26,0

25,0

30,3

Ні

64,9

64,3

65,1

63,1

53,1

Важко відповісти

15,5

15,2

8,9

11,9

16,6

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

18–29 років

30–39 років

40–49 років

50–59 років

60 років і старші

Вступ до ЄС

55,9

55,3

53,0

51,4

41,4

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану

15,8

17,9

22,3

22,2

27,8

Неприєднання ні до ЄС, ні до Митного союзу

17,4

18,7

16,5

16,9

17,7

Важко відповісти

10,9

8,1

8,2

9,4

13,1

 

Чи відчуваєте Ви себе європейцем?

 

18–29 років

30–39 років

40–49 років

50–59 років

60 років і старші

Безумовно, так

12,5

12,4

10,1

9,7

6,9

Скоріше, так

31,2

29,3

34,1

27,9

19,9

Скоріше, ні

29,2

30,4

25,3

26,7

28,9

Безумовно, ні

18,8

18,9

19,2

25,3

35,4

Важко відповісти

8,3

9,0

11,3

10,3

9,0

 

Динаміка громадської думки

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? (Дайте лише одну відповідь)

 

Жовтень

2011 р.

Лютий 2012 р.

Грудень 2012 р.

Травень 2013 р.

Березень

2014 р.

Травень

 2014 р.

Вступ до ЄС

43,7

38,6

42,4

41,7

45,3

50,5

Вступ до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану

30,5

29,7

32,1

31,0

21,6

21,4

Неприєднання ні до ЄС, ні до Митного союзу

9,3

11,7

10,5

13,5

19,6

17,4

Важко відповісти

16,4

20,0

15,0

13,7

13,4

10,6

 

Як Ви вважаєте, чи треба Україні вступати до   таких міжнародних організацій?

 

Європейський Союз

 

Червень2006

Грудень 2009 р.

Грудень2011

Серпень 2012 р.

Грудень 2013 р.

Березень

2014 р.

Травень 2014 р.

Так

43.7

42,8

46.0

42,1

48,0

47,5

53,0

Ні

35.9

32,8

32.9

38,6

35,9

36,6

35,5

Важко сказати

20.4

24,3

21.1

19,3

16,1

15, 9

11,6

 

Митний союз  з Росією, Білоруссю та Казахстаном 

 

Червень-2006

Грудень 2009 р.

Червень-2010

Серпень

2012 р.

Грудень

2013 р.

Березень

2014 р.

Травень

2014 р.

Так

55.3

58,1

60.9

46,5

35,1

25,7

24,5

Ні

22.7

20,0

21.4

34,5

45,3

53,0

61,1

Важко сказати

22.0

21,9

17.7

19,0

19,5

21,3

14,4

 

Чи відчуваєте Ви себе європейцем?

 

Травень 2013 р.

Грудень 2013 р.

Травень 2014 р.

1 – Безумовно, так

10,0

18,4

10,0

2 – Скоріше, так

24,3

25,9

27,6

3 – Скоріше, ні

29,1

32,1

28,0

4 – Безумовно, ні

25,9

17,5

24,2

5 – Важко  відповісти

10,7

6,2

10,3

 

 

Європейська інтеграція  України сьогодні:  проблеми, виклики, завдання – думка експертів

 

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»  в період з 18 по 25 червня 2014 р. провів опитування експертів на тему «Європейська інтеграція  України сьогодні:  проблеми, виклики, завдання». В опитуванні взяв участь 22 експерт. Опитування здійснене за фінансової підтримки Національного Агентства з підтримки  демократії (США).

 • Найперші три кроки, які повинна зробити українська влада в сфері європейської інтеграції, на думку експертів, це: 1) підписання і ратифікація Угоди про асоціацію; 2) розробка Національної Програми імплементації УА; 3) виконання зобов’язань України в рамках підготовки до безвізового режиму з ЄС. Окрім цього, частина експертів  вказувала на необхідність створення механізму координації політики євроінтеграції, а також реформування судової і правоохоронної системи.
 • Основною внутрішньою проблемою, яка перешкоджатиме євроінтеграційному курсу України, експерти вважають насамперед неефективність системи державного управління –  недостатній рівень компетенції держслужбовців, надмірна бюрократичність, нереформованість та корумпованість системи державного управління. До першої п’ятірки  основних проблем внутрішнього характеру також входять: ситуація  на Донбасі (включаючи як нинішній збройний конфлікт, так і громадські настрої), високий рівень корупції в українському суспільстві,  неефективна політика інформування населення про євроінтеграцію,  відсутність консенсусу у політикумі та  соціально-економічні проблеми.
 • Агресія,  тиск та всебічне перешкоджання з боку Росії будуть   головним зовнішнім викликом для європейського курсу України. Цю думку поділяють всі опитані експерти. Серед основних зовнішніх перешкод  експерти також називають внутрішні проблеми самого ЄС,  протидію або вичікувальну позицію з боку деяких членів ЄС, що не хочуть розривати свої зв’язки з Росією, а також  відсутність єдиної позиції в Євросоюзі щодо  європейської перспективи України і розширення ЄС  загалом.
 • Україні потрібно наполягати на наданні їй офіційної перспективи членства в ЄС на сучасному етапі –  цієї думки дотримується більшість експертів.
 • Найбільш дієвим  чинником, що сприятиме збільшенню підтримки євроінтеграції в українському суспільстві,  експерти вважають успішне проведення внутрішніх реформ  та відчутний для пересічних громадян позитивний ефект від них. Другим чинником, який може бути ефективним у цьому сенсі, є, на думку експертів, запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом.
 • Зростання  підтримки ідеї євроінтеграції на Донбасі, що є найменш прихильним до цієї ідеї зараз,  можливе в середньостроковій перспективі – через 5–10 років – таку думку поділяє більшість експертів. Ще деякі  експерти вважають, що  зростання прихильності до ЄС можливе на Донбасі вже у короткостроковій перспективі – 2–4 роки. Загалом же  абсолютна більшість експертів вважає, що збільшення підтримки  євроінтеграції на Донбасі можливе, лишень називають різні часові рамки. Тільки один з усіх опитаних експертів зазначив, що на Донбасі зростання підтримки  євроінтеграції в принципі є малоймовірним.

 

Результати опитування

 1. Які, на Вашу думку, кроки в сфері європейської інтеграції влада має зробити в негайному порядку?(вкажіть три, які Ви вважаєте першочерговими)

 

Кількість згадувань

Підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом в повному обсязі, ратифікувати її та забезпечити умови для її подальшого  виконання

11

Розробити Національну програму  виконання Угоди про асоціацію

10

Забезпечити ефективне виконання зобов’язань України в рамках підготовки до безвізового режиму з ЄС

 

8

Створити механізм координації  політики євроінтеграції задля ефективного виконання Угоди про асоціацію

6

Реформування правоохоронної та судової системи, прокуратури та інших силових відомств відповідно до  європейських стандартів, рекомендацій Венеціанської комісії

4

Боротьба з корупцією

3

Нова енергетична політика, спрямована на позбавлення  залежності від Росії, інтеграція  в європейський енергетичний ринок та співпраця з європейськими партнерами

3

Підписати і ратифікувати Угоду про вільний повітряний простір

3

 

 

Забезпечення умов для виходу українського бізнесу на ринок ЄС

3

Інше

 

Зміна виборчого законодавства, призначення дати дострокових виборів до Верховної Ради

Вжити заходів до встановлення випадків подвійного громадянства

Налагодити випуск біометричних паспортів

Люстрація та реорганізація роботи Антимонопольного комітету

Створення сприятливого інвестиційного клімату для закордонних інвесторів

Розробити масштабну стратегію відносин з ЄС в нових умовах з визначенням стратегічних союзників України в ЄС

Розробити «план Маршала» для України

Посилити співпрацю з представниками громадянського суспільства

По одній згадці

 

 1. Як Ви вважаєте, якими будуть основні внутрішні проблеми  та перешкоди для  європейської інтеграції України? (вкажіть не більше  п’яти)

 

Кількість згадувань

Неефективність системи державного управління загалом: відсутність  фахівців у сфері європейської інтеграції,  проблеми взаємодії  між  державними органами, надмірна бюрократичність, корумпованість

17

Проблеми на Донбасі, включаючи воєнний конфлікт, сепаратистські тенденції, несприйняття європейської інтеграції  більшістю жителів Донбасу

9

Високий рівень корупції

9

Проблеми в сфері інформування населення про європейську інтеграцію, низький рівень обізнаності про європейські перспективи, відсутність розуміння суті євроінтеграційного курсу

8

Політична нестабільність, відсутність консенсусу у політикумі щодо необхідності євроінтеграції та перешкоджання  євроінтеграційному курсу з боку деяких політичних сил

7

Соціально-економічні проблеми і нестабільність

7

Складність проведення реформ у всіх необхідних сферах, зволікання з імплементацією європейських стандартів

4

Збереження  впливовості олігархів в Україні

3

Відсутність дострокових перевиборів до ВР і продовження її функціонування у нинішньому складі

3

Завищені очікування частини населення щодо євроінтеграції, що може обернутися розчаруванням

3

Різносторонні виклики  в сфері безпеки

3

Енергетична залежність від Росії

2

Нестабільність в окремих регіонах

2

Недієздатність правової та судової системи

Зміни політичних обставин в Україні та ЄС

Початковий рівень націотворення

Неготовність ЄС надати Україні перспективу членства

Надмірна орієнтація Старої Європи на тісні відносини з Росією

Реінтеграція жителів Криму у середньостроковій перспективі                 

 

По одній згадці

 

 1. Якими, на Вашу думку,  будуть основні зовнішні виклики та проблеми для європейської інтеграції України?  (вкажіть не більше  п’яти)

 

Кількість згадувань

Агресія, тиск та  всебічне перешкоджання з боку Росії   інтеграції України в ЄС

22

Внутрішні проблеми самого ЄС (політична позиція євроскептиків, економічна криза, соціальні проблеми, суспільні настрої)

9

Протидія або вичікувальна позиція  низки країн-членів ЄС, небажання розривати  тісні зв’язки з Росією

8

Відсутність єдиної позиції в ЄС щодо європейських перспектив України та подальшого розширення ЄС загалом

7

Відсутність в ЄС повноцінного розуміння ситуації, в якій опинилася Україна,  російської загрози та неготовність масштабно допомагати Україні («план Маршала» для України)

3

 

Енергетичний  тиск Росії на країни-члени ЄС

2

Загальне політичне послаблення Західного світу

Відсутність дієвих міжнародних гарантій безпеки України

Зміна і перерозподіл балансу сил у світі

Нездатність українського політикуму діяти за європейськими правилами гри

Можливе розчарування з боку європейських партнерів

Орієнтація ВПК України на російського «партнера»

Недоліки Угоди про асоціацію та ЗСТ між Україною та ЄС

По одній згадці


 1. Як Ви вважаєте, чи  потрібно в нинішніх умовах українській владі  наполягати на наданні Україні офіційної перспективи членства в Європейському Союзі?

 

Кількість експертів

1-Так,  безумовно потрібно

8

2-Скоріше, так

8

3-Скоріше, ні

4

4-Ні, зовсім  непотрібно

2

5-Важко сказати

-

 

 1. Як Ви думаєте, що  може виявитися найбільш дієвим  чинником, який сприятиме збільшенню підтримки євроінтеграції в українському суспільстві? (оберіть 2 головні чинники)

 

 

1-Успішне проведення внутрішніх реформ та відчутний позитивний ефект від них

18

2-Надання Євросоюзом офіційної перспективи  членства України в ЄС

2

3-Агресивна політика Росії щодо України

3

4-Широка інформаційна кампанія  щодо переваг європейської інтеграції

4

5-Запровадження безвізового режиму  з ЄС

11

6-Фінансова та інша допомога ЄС Україні

8

7-Інше (що саме?)

-

8-Важко сказати

 

 

 1. Донбас на сьогодні є регіоном,  де найбільший відсоток  населення виступає за приєднання України до Митного союзу (68%)  і де проживає найменша частка прихильників вступу до ЄС (13%). Як Ви вважаєте, в якій  перспективі можливе зростання  підтримки євроінтеграції в цьому регіоні?

 

Кількість експертів

1-В короткостроковій (2–4 роки)

4

2-В середньостроковій (5–10 років)

14

3-В довгостроковій (не раніше, ніж за 10 років)

2

4-На Донбасі в принципі зростання підтримки євроінтеграційного курсу є малоймовірним

1

5-Важко сказати

1

 

Список експертів


 1. Акуленко Любов
 2. Вишняк Олександр
 3. Вінніков Олександр
 4. Гарань Олексій
 5. Гончар Михайло
 6. Гушулей Володимир
 7. Дубовик Володимир
 8. Коломієць Олексій
 9. Конончук Світлана
 10. Кузьмін Денис
 11. Пашков Михайло
 12. Перепелиця Григорій
 13. Потєхін Олександр
 14. Сидоренко Сергій
 15. Сидорчук Олексій
 16. Соколова Дарина
 17. Солодкий Сергій
 18. Сушко Ірина
 19. Тодоров Ігор
 20. Трюхан Вадим
 21. Фесенко Володимир
 22. Філіпчук  Василь